Laivo inžinerija

Kas tai?

Laivo inžinerijos studijų programos tikslas – rengti specialistus, kurie gebėtų derinti mokslą ir kūrybą, inžineriją, technologiją, vadybą. Tokie specialistai sugeba projektuoti, konstruoti įvairių tipų laivus, kitus plūdriuosius ir stacionarius jūros inžinerinius įrenginius, pradedant jachtomis ir baigiant naftos gręžinių platformomis, išmoksta dirbti su specializuotais kompiuterių programų paketais. Laivo inžinerijos specialistas suvokia jūrinės technikos projektavimo esmę, išmano esminius technologijos mokslų principus, objektų plūdrumą, eigumą, stovumą ir kitas laivų jūrines savybes, laivo sandarą, projektavimo teoriją ir praktiką, projektų ir gamybos vadybą.


Valstybinis kodas
612H51001

Įgyjama kvalifikacija
Jūrų inžinerijos bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
2160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai? 

AB „Vakarų Baltijos laivų statykla“, AB „Vakarų laivų remontas“, UAB „Vakarų konstrukcijos“, UAB „Western Baltic Engineering“, UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“, UAB „Vakarų Centrinė Laboratorija“, UAB „Baltic Premator Klaipėda“, UAB „Vakarų Metalgama“, „Wärtsilä BLRT Estonia OU“, UAB „Alex Naval Group“, UAB „PTEC“, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos saugios laivybos administracija, Klaipėdos valstybinė kolegija.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016