Jūrų transporto inžinerija

Kas tai?

Jūrų transporto inžinerija yra viena intensyviai besivystančių ir perspektyvių inžinierinių specialybių. Šios krypties inžinierių paklausą ir įsidarbinimo galimybes lemia intensyviai didėjantys keleivių bei krovinių vežimai jūra (vidutiniškai 50 % dešimtmečiui). Studentams suteikiama teorinių žinių apie variklių darbo procesą, konstrukciją, eksploatacijos ir remonto technologijas, transporto įmonių ir tarnybų veiklų organizavimą, atsinaujinančius energijos šaltinius (biodegalų, dujinio kuro, vandenilio), šiuolaikinių inovatyvių technologijų (hibridinių kogeneruojančių įrenginių ir sistemų) naudojimą laivų ir kitų sunkiųjų transporto priemonių jėgainėse.


Valstybinis kodas
612H50002

Įgyjama kvalifikacija
Jūrų inžinerijos bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
2160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Dyzelinių jėgainių eksploatacija

Papildoma informacija
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

„BLRT GRUPP“ koncerno įmonėse, laivybos ir kruingo bendrovėse („DFDS Seaways“, „Boskalis“, „Uniteam Marine“), Lietuvos karinių jūrų pajėgų struktūrose, klasifikacinėse bendrovėse („Det Norske Veritas“, „Jūrų laivybos registras“), Lietuvos saugios laivybos administracijoje, dyzelinės technikos eksploatacijos ir remonto įmonėse („Marko Marin“, „Garant Safety“), vadovauja privačioms įmonėms (UAB „SMedia Group“, UAB „Globetransa“).

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016