Hidrologija ir okeanografija

Kas tai?

Hidrologijos ir okeanografijos studijų programos tikslas – suteikti universitetinį išsilavinimą ir parengti plačios erudicijos gamtinės geografijos specialistus, aukštesnio išsilavinimo praktikus ir tyrėjus, gebančius kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias jūros aplinkos bei pajūrio krašto tvarkymo, naudojimo ir apsaugos srityse, atsižvelgiant į darbdavių interesus. Ši programa siekia išugdyti poreikį domėtis geografija ir taikyti ją įvairiomis aplinkybėmis, kartografuojant ir interpretuojant gamtinius (ypač jūrinius), geofizinius, klimatinius, socialinius reiškinius ir procesus, vertinant jų būsenas bei sąveikas.


Valstybinis kodas
612F80002

Įgyjama kvalifikacija
Gamtinės geografijos bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Geografija 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba biologija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klaipėdos skyrius, Palangos oro uosto meteorologinė stotis, Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėdos universitetas, Jūros tyrimų atviros prieigos centras, Jūros technologijų ir Gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedra, Talino technologijų universiteto (TTU) Kibernetikos institutas, Bangų inžinerijos laboratorija (Estija), Mosėdžio akmenų muziejus, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, UAB „Gistama“, UAB Baltijos aviacijos akademija, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Gamtos mokslų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 13
gmk.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016