Ekologija ir aplinkos valdymas

Kas tai?

Ekologijos ir aplinkos valdymo studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos gyvosios gamtos mokslų specialistus, kurie turėtų modernių žinių apie gyvybės formų įvairovę, jų tarpusavio sąveiką, ryšius su aplinka, tvarų išteklių naudojimą ir apsaugą modernioje visuomenėje. Ši programa skirta tiems, kurie nori pažinti gamtą ir joje vykstančius procesus, nori suprasti, kaip veikia gamtinės sistemos, kaip gyvieji organizmai priklauso nuo aplinkos ir kaip gali patys ją keisti. Ekologų tiriamieji objektai yra įvairūs: nuo pačių smulkiausių mikroorganizmų bendrijų dirvožemio paklotėje ar vandens storymėje iki tūkstančius kvadratinių kilometrų besidriekiančių Baltijos jūros dugno dykumų.


Valstybinis kodas
612C90001

Įgyjama kvalifikacija
Gyvybės mokslų bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Biologija 0,4 brandos egzaminas
Chemija arba matematika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centre, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedroje, Aplinkos apsaugos ministerijos Jūrinių tyrimų departamente, Lietuvos žuvininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos, Redingo universitete (Anglija), AB „Klaipėdos nafta“, AB „Philip Morris Lietuva“, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO, VšĮ „Dvi darnaus vystymo iniciatyvos“, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose, Pajūrio regioniniame parke, Lietuvos jūrų muziejuje, Klaipėdos m. valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriuje.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Gamtos mokslų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 13
gmk.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Tuesday August 9th, 2016