Biologija

Kas tai?

Esi gamtukas? Domiesi įvairiomis gyvybės formomis, jų struktūra, funkcijomis ir evoliucija? Tada ši programa skirta tau. Baigęs studijas išmanysi klasikinę biologiją, išbandysi moderniosios biologijos tyrimo metodus, nes šiandiena – molekulinių technologijų era. Genetiniais tyrimais grindžiami organizmų klasifikavimo principai, kuriamos biotechnologijos, kurios taikomos maisto ir medicinos pramonėje tobulinant augalus ir gyvūnus, gerinant ir saugant žmogaus sveikatą bei aplinką. Svajoji tapti aukštos kvalifikacijos mikrobiologu, genetiku, biochemiku, neurobiologu, imunologu ar kitu specialistu, kuris geba taikyti naujausias biologijos mokslo žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje? Tavo vieta – čia.


Valstybinis kodas
612C10002

Įgyjama kvalifikacija
Biologijos bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos
Hidrobiologija, mikrobiologija, taikomoji botanika

Papildoma informacija
Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Biologija 0,4 brandos egzaminas
Chemija arba matematika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centre, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedroje, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose, Pajūrio regioniniame parke, Lietuvos žuvininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos žuvivaisos poskyriuose, Lietuvos jūrų muziejuje, Aplinkos apsaugos ministerijos Jūrinių tyrimų departamente, KU Botanikos sode, Vėžio augimo kontrolės tyrimų laboratorijoje (Leuven, Olandija), Europos Komisijos Jūrų apsaugos administracijoje, Klaipėdos m. valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Gamtos mokslų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 13
gmk.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016