Lietuvių filologija ir režisūra

Kas tai?

Ši studijų programa unikali ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, apimanti lietuvių kalbos, lietuvių ir užsienio literatūros bei režisūros ir vaidybos pagrindų dalykus. Kūrybiškos filologijos ir scenos meno praktikos studijos, siejamos su istorijos, kultūros kontekstu, formuoja kūrybingos individualybės pagrindus ir laisvą raišką, nes šioje programoje didelis dėmesys skiriamas vaidybai, teatrui, jo istorijai, literatūrinio kūrinio skaitymui, interpretavimui, inscenizacijos ir vaidmens kūrimui, pasirinkto dramaturginio kūrinio režisavimui.


Valstybinis kodas
612U10006

Įgyjama kvalifikacija
Lietuvių filologijos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
1620 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4 brandos egzaminas
Istorija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Rusų dramos teatre, dienraščiuose „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, Lietuvos edukologijos universitete, Vilniaus valstybinėje kolegijoje, Klaipėdos universitete, Klaipėdos jaunimo centre, Tauragės moksleivių kūrybos centre, Kretingos vaikų ir jaunimo teatre „Atžalynas“, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Baltų filologijos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 24
bfk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016