LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistro studijos » Jūrų hidrologija

Valstybinis kodas
6211CX019

Įgyjama kvalifikacija
Fizinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    81,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4916 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Papildoma informacija
Jūrų hidrologija studijų programa buvo atnaujinta vykdant AdapTM Erasmus+ projektą (2017-2021 m.). Programos dalykai ir moduliai pritaikyti  kartu su partneriais  iš užsienio universitetų (Italijos, Graikijos, Slovėnijos ir Egipto universitetais) kuriant tarptautinę magistrų programą „Smart Environment and Climate Change Management (SECCM) „ ir skatinant studentų bei dėstytojų tarptautinius mainus. Plačiau: http://adaptm.eu

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. fizinių mokslų, gyvybės mokslų, inžinerijos mokslų, socialinių mokslų, technologijų mokslų, žemės ūkio mokslų ar matematikos mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros tyrimų institutas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 53
 hokstudijos@apc.ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt