LT   |   EN      Mano KU   |   
Konkursas (atestacija) pareigoms užimti

KU dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos aprašas

KU dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos aprašo pakeitimai 2014-04-11

11-23 Nutarimas dėl minimalių Kvalifikaciniai_reikalavimai (2019 metai)

11-46 Nutarimas dėl KU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių-kvalifikacinių-reikalavimų-patvirtinimo (2020 metai)

Dokumentų, reikalingų dalyvaujant konkurse (atestacijoje) pedagoginėms ar mokslo darbuotojo pareigoms užimti, sąrašas

Universiteto darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus iki skelbime nurodytos datos pateikia Personalo skyriui. Priimti dokumentai registruojami. Universiteto darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas Rektoriaus vardu nurodant pareigas, padalinį, atestacijos komisiją;
 2. akademinės veiklos pažymą (forma A (lt); forma A (en));
  pretendentai į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas akademinės veiklos pažymą pateikia ir anglų kalba;
 3. mokslinių (metodinių) darbų sąrašą (iš eLaba sistemos);
 4. meninės veiklos pažymą (menininkai) (forma M);
 5. atestuotų studijų dalykų programų su registracijos numeriais sąrašas, suderintas su katedros vedėju ir patvirtintas fakulteto dekano (Universiteto darbuotojams dėstytojams);
 6. studentų nuomonės apklausos rezultatai, patvirtinti fakulteto dekano (Universiteto darbuotojams dėstytojams), (forma S);
 7. pažyma apie pedagoginio darbo stažą atitinkamose pareigose Universitete;
 8. pretendentai į katedrų vedėjų, institutų direktorių, fakultetų dekanų ar kitų vadovų pareigas pateikia 5 metų padalinio mokslinės ir akademinės veiklos programą;
 9. kitus papildomus dokumentus, reikalingus pretendento kvalifikacijai įvertinti.

Ne Universiteto darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus pateikia Universiteto Personalo skyriui, kur jie registruojami. Ne Universiteto darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas  Rektoriaus vardu nurodant pareigas, padalinį, atestacijos komisiją;
 2. mokslinių (metodinių) darbų sąrašą (iš eLaba sistemos);
 3. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
  pretendentai į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą pateikia ir anglų kalba;
 4. pažymą apie pedagoginio ir /ar mokslinio darbo stažą atitinkamose pareigose;
 5. mokslo cenzą ar mokslinę bei pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (diplomus);
 6. kitus papildomus dokumentus, reikalingus pretendento kvalifikacijai įvertinti.

Dėl KU dekanų, institutų direktorių, institutų laboratorijų vadovų, katedrų vedėjų ir katedroms prilygintų padalinių vadovų atrankos ir skyrimo pareigoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Dokumentų, reikalingų dalyvaujant atrankoje  fakultetų dekanų, institutų direktorių, institutų laboratorijų vadovų, katedrų vedėjų ir katedroms prilygintinų padalinių vadovų atrankai užimti pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas Rektoriaus vardu nurodant fakultetą, studijų ar mokslo institutą;
 2. Akademinės veiklos pažyma (forma A);
 3. Mokslinių (metodinių) darbų sąrašą (iš eLaba sistemos);
 4. Fakulteto, instituto ar katedros 5 metų akademinės ir/ar mokslinės veiklos programa.
 5. Papildomai pateikti dokumentus pagrindžiančius tarptautinio bendradarbiavimo patirtį bei mokslo ir studijų projektų vadovavimo ir vykdymo patirtį jei tai neatsispindi akademinės veiklos pažymoje.