LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuviškai) Paslaugos test

Užpildykite žemiau pateiktą formą ir pateikite paslaugos užklausą arba susiraskite žemiau nurodytame sąraše

Jūsų vardas, pavardė

Jūsų el. pašto adresas

Įmonė/įstaiga, kurią atstovaujate

Kokios paslaugos pageidaujate?

Sritis Paslaugos Kontaktai
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Ardomieji ir neardomieji jūrinių konstrukcijų, jų medžiagų ir neardomųjų jungčių tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Bioįvairovės tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Birių medžiagų drėgmės kiekio nustatymas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Dinaminis rotorių balansavimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Geofiziniai, hidrologiniai, imžineriniai  tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Kultūrų auginimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimai, ekologija Laivų ir pramoninių mašinų virpesių tyrimai ir diagnostika Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Informacinės technologijos GIS technologijų taikymas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Informacinės technologijos WEB aplikacijų ir sistemų kūrimas Tel.: (8 46) 398829,
El. paštas: istc@ku.lt
Istorija, archeologija Archeologiniai tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Istorija, archeologija Povandeniniai archeologiniai tyrimai jūros ir vidaus vandenyse Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Istorija, archeologija Konsultavimas dėl archeologinių ir istorinių kultūros paveldo objektų tyrimų bei tvarkybos Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Energetika Energetiškai efektyvių sistemų studijos ir prototipai, energetiškai efektyvių energijos keitiklių ir jų valdymo sistemų tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Energetika Mažaenergių pastatų koncepcijų kūrimas,  statinių techninių išteklių tyrimai ir vertinimas darniai uosto technologijų plėtrai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Naftos ir jos produktų bei kitų cheminių medžiagų transportavimo, saugojimo ir gabenimo per Klaipėdos jūrų uostą aplinkosauginiai ir cheminiai aspektai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Technologinių įrenginių dinamikos bei konstrukcijų patikimumo tyrimai, konkstrukcinių medžiagų parinkimas ir tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Kuro ir cheminių medžiagų įtakos transportavimo įrenginių ir konstrukcijų ilgaamžiškumui ir patikimumui tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Atsparumo korozijai vertinimas, konstrukcinio plieno termocheminio ir terminio apdorojimo tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Esamo statinio konstrukcijų vertinimas, pažaidų analizė, rekomendacijos, atnaujinimo modernizavimo projekto sukūrimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Organinių atliekų tvarkymo technologijų tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Naftos ir jos produktų bei kitų cheminių medžiagų transportavimo, saugojimo ir gabenimo per Klaipėdos jūrų uostą aplinkosauginiai ir cheminiai aspektai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Konstrukcijos, medžiagos Technologinių įrenginių dinamikos bei konstrukcijų patikimumo tyrimai, konkstrukcinių medžiagų parinkimas ir tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Išorinės aplinkos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai ir vertinimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Darbuotojo sveikatos būklės darbo metu modeliavimas vertinant hemodinaminę būklę Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Žmogaus biosignalų išgavimo, analizavimo ir saugojimo informacinių ir mobilių įterptinių sistemų kūrimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Biomedicininių procesų modeliavimas, susijęs su paciento sveikatos informacijos elektronizavimu ir skaitmenizavimu Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Taikomųjų WEB ir mobiliųjų aplikacijų kūrimas asmens sveikatos (aktyvumo) stebėsenai ar informacijos registravimui statistiniais/taikomaisiais tikslais Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Geoterminio vandens poveikio žmogaus atstatomajai veiklai vertinimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės analizė bei vertinimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Sveikatos bei medicininio turizmo perspektyvų analizė bei taikomieji tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Sveikatos mokslai Reabilitacijos bei slaugos metodų poreikio bei poveikio vertinimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Verslas, ekonomika Verslo strateginio plano rengimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Verslas, ekonomika Valdymo proceso optimizavimas, pažangių planavimo sistemų prototipo diegimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Verslas, ekonomika Jūrinių ir sausumos logistikos tinklų optimizavimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Verslas, ekonomika Vartotojų poreikių tyrimai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Verslas, ekonomika Organizacijos pokyčių modeliavimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Verslas, ekonomika Organizacijos strateginės komunikacijos ir  viešųjų ryšių auditas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Paslaugos kompetencijų tobulinimui Personalo konsultavimas lyderystės, komandinio darbo, karjeros projektavimo, sprendimo priėmimo, konfliktų valdymo, streso valdymo, laiko planavimo, efektyvumo ir našumo didinimo gebėjimams ugdyti. Konsultuojant naudojamos koučingo, mentorystės, refleksijos technikos Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Paslaugos kompetencijų tobulinimui Kompetencijomis pagrįstų personalo atrankos metodikų rengimas; personalo karjeros, kvalifikacijos tobulinimo planų rengimas, personalo kompetencijų vertinimas ir mokymo(si) poreikių nustatymas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Paslaugos kompetencijų tobulinimui Darbuotojų gerovės organizacijose tyrimai; tyrimų pagrindu rengiamos praktinės rekomendacijos Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Paslaugos kompetencijų tobulinimui Psichologinis testavimas, darbuotojų atranka, personalo mokymai (streso valdymas, emocinis intelektas, konfliktų sprendimas, asmenybės branda ir augimas ir kt.) Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Paslaugos kompetencijų tobulinimui Intelektualinės paslaugos verslo atstovams: dvasinio-psichologinio  klimato gerinimas komandiniame darbe Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Mokymai, konsultacijos Konsultavimas dėl tyrimų (kiekybinio ir kokybinio)  atlikimo,  kompiuterinio duomenų apdorojimo, SPSS programos taikymo Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Kalbų mokymai Užsienio bei lietuvių kalbos kursai ir kalbos mokėjimo nustatymas, išduodant pažymėjimą Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Kalbų mokymai Vertimo ir redagavimo paslaugos Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Kalbų mokymai Lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų rengimo seminarai Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Aplinkos tvarkymo paslaugos Parkų ir miesto viešųjų erdvių projektavimas, baltiškojo, japonų, kinų ir kt. stiliaus  parkų projektavimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Aplinkos tvarkymo paslaugos Darnaus pastato projektavimas. „žaliosios“ architektūros ir urbanistikos bei kitų modernių aplinkos architektūrinių technologijų kūrimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Aplinkos tvarkymo paslaugos Individualių, visuomeninių ir kitų pastatų aplinkos tvarkymo projektavimas Tel.: (8 46) 39 88 37
El. paštas: mokslas@ku.lt
Kompiuteriniai mokymai Moodle, eFront ir kitų mokymosi aplinkų naudotojų ir administratorių mokymai Informacinių sistemų ir technologijų centre, istc@ku.lt, (8 46) 39 88 29
Kompiuteriniai mokymai OpenMeetings ir kitų pan. saityno vaizdo konferencijų sistemų naudotojų ir administratorių mokymai Informacinių sistemų ir technologijų centre, istc@ku.lt, (8 46) 39 88 29
Kompiuteriniai mokymai MS Share Point naudotojų ir pažengusiųjų naudotojų mokymai Informacinių sistemų ir technologijų centre, istc@ku.lt, (8 46) 39 88 29
Kompiuteriniai mokymai Google Apps naudotojų ir taikymo organizacijos veikloje mokymai Informacinių sistemų ir technologijų centre, istc@ku.lt, (8 46) 39 88 29
Neardomosios kontrolės specialistų mokymai European, International Welding Engineer (E/IWE) Jūros tyrimų atviros prieigos centras, info@apc.ku.lt, +370 655 38841
Neardomosios kontrolės specialistų mokymai European, International Welding Technologist (E/IWT) Jūros tyrimų atviros prieigos centras, info@apc.ku.lt, +370 655 38841
Neardomosios kontrolės specialistų mokymai European, International Welding Specialist (E/IWS) Jūros tyrimų atviros prieigos centras, info@apc.ku.lt, +370 655 38841
Neardomosios kontrolės specialistų mokymai European, International Welding Practitioner (E/IWP) Jūros tyrimų atviros prieigos centras, info@apc.ku.lt, +370 655 38841
Neardomosios kontrolės specialistų mokymai European, International Welding Inspection Personnel (E/IWIP) Jūros tyrimų atviros prieigos centras, info@apc.ku.lt, +370 655 38841