LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universiteto turto pardavimo aukcionas

Skelbimas

dėl valstybinio nekilnojamojo turto viešojo aukciono

VšĮ Klaipėdos universitetas, įmonės kodas 211951150, adresas Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, informuoja, kad 2020 m. lapkričio 27 d., 13.00 val. organizuojamas viešasis aukcionas nekilnojamojo turto pardavimui:

I objektas. Pastatas – Mokomasis-gamybinis korpusas, adresu Klaipėda, Minijos g. 153 (unikalus Nr. 2198-4001-2012, pažymėjimas plane 1C2p, bendras plotas 4925,18 kv. m., pastatytas 1984 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas, Pastatas – Valgykla, adresu Klaipėda, Minijos g. 155 (unikalus Nr. 2198-4001-3018, pažymėjimas plane 2M1p, bendras plotas 648,89 kv. m., pastatytas 1984 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas. Pastatai parduodami kartu. Pradinė I objekto pardavimo kaina – 1 738 800 EUR. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 000 EUR.

II objektas. Pastatas – Bendrabutis, adresu Klaipėda, Malūnininkų g. 4 (unikalus Nr. 2197-4001-3017, pažymėjimas plane 2N5p, bendras plotas 4890,77 kv. m., pastatytas 1974 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas), Pastatas – Garažas, adresu Klaipėda, Sportininkų g. 13 (unikalus Nr. 2195-4005-5022, pažymėjimas plane 3G1p, bendras plotas 91,41 kv. m., pastatytas 1974 metais). Pastatai parduodami kartu. Pradinė II objekto pardavimo kaina – 1 354 500 EUR. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 20 000 EUR.

III objektas. Pastatas – Mokykla, adresu Klaipėda, Sportininkų g. 13 (unikalus Nr. 2195-4005-5011, pažymėjimas plane 1C3p, bendras plotas 6496,57 kv. m., pastatytas 1954 metais), energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas, nes pastatas nešildomas, kiemo statiniai, adresu Klaipėda, Sportininkų g. 13 (mokyklos pastato priklausinys – kiemo aikštelė, unikalus Nr. 2197-4001-3048, pažymėjimas plane K-K3, pastatytas 1968 metais). Pastatas ir priklausinys parduodami kartu. Pradinė III objekto pardavimo kaina – 1 914 300 EUR. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 000 EUR.

Valstybinės žemės nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo klausimus su naujuoju savininku spręs Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis.

Aukciono vieta: adresu Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, Rektorato posėdžių salė, 104 kab.

Nekilnojamojo turto apžiūra ir informacija: nuo 2020 m. lapkričio 11 d. iki 2020 m. lapkričio 25 d., laiką suderinti su atsakingu darbuotoju dėl turto apžiūros ir informacijos pateikimo: Arvydas Gužauskas, tel. (8 46) 398 990, el. paštas arvydas.guzauskas@ku.lt.

Aukciono dalyvių dokumentų pateikimo būdas, data ir laikas: Aukciono organizatoriui dokumentai* pateikiami paprastu paštu ar įteikiami asmeniškai dokumentų dalyvauti aukcione registracijos laiku 2020 m. lapkričio 26 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. Vieta: Klaipėdos universitetas Strateginės plėtros ir ekonomikos skyriaus, 304 kab., Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto 84, Klaipėda.

Detalesnė informacija skelbiama aukciono sąlygose Klaipėdos universiteto internetinėje svetainėje adresu https://www.ku.lt/nekilnojamojo-turto-viesasis-aukcionas

Viešojo aukciono sąlygos

Viešojo aukciono tvarka

Viešojo aukciono žiūrovo bilieto įsigijimo tvarka, žiūrovo bilieto forma, žiūrovo bilietų registravimo knyga