LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto turto pardavimo aukcionas

Skelbimas

dėl valstybinio nekilnojamojo turto viešojo aukciono

Klaipėdos universitetas, kodas 211951150, adresas Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, informuoja, kad 2020 m. sausio 23 d. 15.00 val. organizuojamas viešasis aukcionas dėl šių objektų:

  1. Mokomasis-gamybinis korpusas, Klaipėda, Minijos g. 153 (unikalus Nr. 2198-4001-2012, pažymėjimas plane 1C2p, bendras plotas 4925,18 kv. m., pastatytas 1984 metais), Pastatas –Valgykla, Klaipėda, Minijos g. 155 (unikalus Nr. 2198-4001-3018, pažymėjimas plane 2M1p, bendras plotas 648,89 kv. m., pastatytas 1984 metais). Pradinė objekto pardavimo kaina – 2 500 000 Eur.
  2. Bendrabutis, Klaipėda, Malūnininkų g. 4 (unikalus Nr. 2197-4001-3017, pažymėjimas plane 2N5p, bendras plotas 4890,77 kv. m., pastatytas 1974 metais), Pastatas – Garažas, Klaipėda, Sportininkų g. 13 (unikalus Nr. 2195-4005-5022, pažymėjimas plane 3G1p, bendras plotas 91,41 kv. m., pastatytas 1974 metais). Pradinė objekto pardavimo kaina – 1 800 000 Eur.
  3. Mokykla, Klaipėda, Sportininkų g. 13 (unikalus Nr. 2195-4005-5011, pažymėjimas plane 1C3p, bendras plotas 6496,57 kv. m., pastatytas 1954 metais), kiemo statiniai, Klaipėda, Sportininkų g. 13 (mokyklos pastato priklausinys – kiemo aikštelė, unikalus Nr. 2197-4001-3048, pažymėjimas plane K-K3, pastatytas 1968 metais). Pradinė objekto pardavimo kaina – 2 400 000 Eur.

Valstybės žemės nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo klausimus su naujuoju savininku spręs Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis.

Aukciono vieta: adresu Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, Rektorato posėdžių salė, 104 kab.

Nekilnojamojo turto apžiūra ir informacija: nuo 2020 m. sausio 8 d. iki 2020 m. sausio 20 d. Atsakingas asmuo Arvydas Gužauskas, tel. (8 46) 398 990, el. paštas arvydas.guzauskas@ku.lt.

Aukciono dalyvių dokumentų pateikimas:  nuo 2020 m. sausio 20 d. 9 val. iki sausio 21 d. 15 val.

Detalesnė informacija skelbiama aukciono sąlygose Klaipėdos universiteto internetinėje svetainėje adresu https://www.ku.lt/nekilnojamojo-turto-viesasis-aukcionas