LT   |   EN      Mano KU   |   
Platono akademija

Šios akademijos tikslas – supažindinti smalsius ir aktyvius moksleivius su filosofija, jos pamatiniais principais ir problemomis, medijomis ir audiovizualine kultūra bei paskatinti juos mąstyti ir diskutuoti įvairiais šiuolaikinei visuomenei ir mūsų valstybei aktualiais politiniais, moraliniais ir estetiniais klausimais. Dalyvaudami akademijos veikloje moksleiviai bus skatinami kritiškai žvelgti į įvairias jiems ir visai visuomenei aktualias problemas, dalyvavimas diskusijose ugdys jų oratorinius, loginio ir analitinio mąstymo gebėjimus, skatins jų kūrybiškumą ir gebėjimą savarankiškai analizuoti jų pačių ir visuomenės gyvenimą veikiančius procesus ir idėjas. „Platono akademija“ bus siekiama padėti smalsiems moksleiviams, susidomėjusiems filosofija ir medijomis, pasirinkti tą ateities studijų kryptį, kurioje jie geriausiai galėtų realizuoti šiuos savo polinkius.

„Platono akademijos“ vadovė – dr. Ernesta Molotokienė

„Platono akademija“ yra edukacinis-socialinis projektas, skirtas moksleivių, studentų ir dėstytojų komunikavimui, apmąstant fundamentalias ir XXI a. visuomenei aktualias filosofines problemas. Platono akademija įkurta 2013 m. Filosofijos ir kultūrologijos katedros dėstytojų iniciatyva. Dėstytojai kartu su „Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos“ programos studentais kuruoja jos veiklą.
„Platono akademija“ kasmet kviečia neabejingus filosofijai moksleivius ir studentus lankyti ir sėkmingai baigti mokyklos programą, kurios metu įvairiais aspektais: teoriniu, meniniu ir eksperimentiniu, pasitelkus naująsias medijas, analizuojamas ir vizualizuojamas Platono olos mitas, įgyjamos ir ugdomos fundamentalios filosofinės žinios bei kompetencijos, skatinamas kritinis mąstymas, kūrybiškumas.
Universiteto medijų specialistai visus norinčius supažindina su praktiniais medijų panaudojimo kūryboje pagrindais: kuriami ir montuojami trumpametražiai vaizdo klipai, organizuojamos įvairios išvykos, kurių metu susipažįstama su įvairiomis miesto kultūrinėmis erdvėmis, išbandomos miesto fotografavimo technikos. Katedroje dirbantys filosofai su ”Platono akademijos“ dalyviais kasmet modeliuoja ir sprendžia įvairius filosofinius mintinius eksperimentus, atskleidžiančius sudėtingą ir įvairialypę mūsų patiriamos tikrovės prigimtį, vyksta filmų peržiūros ir aptarimai. Atvirų diskusijų metu ne tik ugdomas moksleivių ir studentų kritinis mąstymas, kūrybiškumas, tolerancija, bet ir suteikiama esminių žinių iš filosofijos, kultūros, religijos ir meno istorijos. Didelis dėmesys skiriamas naujųjų medijų poveikiui įvairioms kasdienybės, mokslo, meno, sritims bei žmonių tarpusavio santykiams virtualioje erdvėje.
„Platono akademija“ turi savo nemažą sekėjų būrį socialiniame tinkle „Facebook“. Nuo 2015 m. „Platono akademija“ išsiplėtė ir skatina akademijos nariais tapti visos Lietuvos moksleivius, kurie gali komunikuoti su kitais dalyviais virtualioje aplinkoje bei, pasitelkus naująsias medijas, palaikyti on-line ryšį.
„Platono akademijos“ mokslo metų pabaigoje organizuojamas baigiamųjų darbų konkursas, kurio metu premijuojami geriausieji. Visiems lankiusiems „Platono akademiją“ įteikiamas KU „Platono akademijos“ diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

Projekto „Platono akademija“ pradžia: kiekvienų kalendorinių metų spalio mėn. 1 d., pabaiga: gegužės mėn. 31 d.

 „Platono akademija“ atidarymas

 

Jaunieji Klaipėdos universiteto medijų filosofai kartu su Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja dr. Ernesta Molotokiene kiekvienais metais skelbia edukacinio projekto „Platono akademija“ atidarymą.

Mes siūlome išvažiuojamąsias šiuolaikinės filosofijos paskaitas Klaipėdos regiono gimnazijų moksleiviams, pasirenkant vieną kurią temą: filosofiniai mintiniai eksperimentai, Platono olos mito interpretacija, nebyli filosofija spaudos fotografijoje, medijų filosofija, vaizduotės reikšmė filosofijos istorijoje, naujosios medijos ir tikrovės problema, realybės naratyvai medijose, kiborgų filosofija, paslėpta marketingo filosofija, filosofija ir menas, kultūrinės industrijos, praktinė kūrybiškumo filosofija.

Kartu filosofuosime ir susipažinsime su šiuolaikine filosofija, kursime mintines veiksmų projekcijas, išbandysime vaizduotės veikimo ribas, mokysimės loginės argumentacijos, ugdysime kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, svarstysime futurologines kiborgų visuomenės problemas, analizuosime vaizdo klipus, filmus, fotografijas, kompiuterinius žaidimus, literatūrą, kitus meno kūrinius, šifruosime slaptus reklamos, marketingo bei naujųjų medijų turinius ir kodus.

Iki susitikimo Jūsų gimnazijose!

Projekto vadovė

Dr. Ernesta Molotokienė

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto

Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja

 

Kontaktai pasiteiravimui: Tel. + 37061460046

El. p. irama@inbox.lt

Platono akademija socialiniame tinkle Facebook!