LT   |   EN      Mano KU   |   
Išmanioji jūra

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas vykdo neformaliojo vaikų švietimo edukacinę programą „Išmanioji jūra“.

Programa sukurta: besidomintiems jūrine aplinka ir technologijomis,  norintiems atpažinti gamtamokslines problemas ir aktyviai dalyvauti jas sprendžiant,  siekiantiems profesionalaus požiūrio į Baltijos jūros aplinkos išsaugojimą.

Programa „Išmanioji jūra“, skirta pažinti Baltijos jūros fizinę, biologinę ir cheminę aplinką bei palyginti ją su kitomis Europos jūromis. Programos vienas iš tikslų – skatinti Lietuvos kaip jūrinės valstybės sampratą Klaipėdos miesto ir rajono moksleivių tarpe, išugdyti pagarbą gamtai ir jos įvairovei bei atsakingą ir saugų elgesį gamtoje. Taip pat šia programa siekiama skatinti mokinius aktyviai domėtis gamtos mokslais ir technologijomis.

Programa „Išmanioji jūra“ moksleiviams padeda suprasti aplinkos darniojo vystymosi principus ir jais vadovautis atsakingai taikant įgytas žinias ir gebėjimus įvairiose gyvenimo situacijose.

Daugiau informacijos rasite tinklapyje smartsea.lt