PUBLIKACIJOS

1 lentelė. KU mokslininkų skelbiamų publikacijų kiekis pagal pagrindines rūšis

   2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
Monografijos 14 7 9 10
ISI WoS straipsniai 59 47 64 47
Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 372 263 289 221

2 lentelė. Užsienio mokslo leidiniuose paskelbtos publikacijos pagal mokslo kryptis

Mokslo kryptis Publikacijos užsienio leidiniuose
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
F 17 8 7 3
Bk 24 15 33 21
T 7 13 8 13
S 27 14 30 14
H 32 9 18 13
M 5 4 8 6

1 pav. 2015 m paskelbti mokslo darbai pagal kategorijas

 • ISI straipsniai
 • Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose
 • Straipsniai užsienio recenzuojamose leidiniuose
 • Straipsniai Lietuvos konferencijų medžiagoje
 • Straipsniai tarptautinių ir užsienio konferencijų medžiagoje

2 pav. Publikacijos užsienio leidiniuose 2015 m.

 • F
 • Bk
 • T
 • S
 • H
 • M

PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

Registruojant mokslines publikacijas, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt

Informacija atnaujinta: Friday March 11th, 2016