PUBLIKACIJOS

2016 m. KU mokslininkai paskelbė beveik 500 publikacijų ir t. y. 13 proc. daugiau negu 2015 m. Publikacijos užsienio leidiniuose sudaro 32 proc. ir t. y. 7 proc. daugiau negu 2015 m.  Beveik dviem trečdaliais išaugo Clarivate Analytics WoS publikacijų skaičius (1 ir 2 lentelės).

1 lentelė. KU mokslininkų paskelbtos publikacijos

Mokslų sritis Pagrindinės mokslo kryptys Publikacijų skaičius Publikacijos su užsienio bendraautoriais
Lietuvos leidiniuose Užsienio leidiniuose Iš viso
H Istorija
Filologija
Menotyra
Filosofija
96 16 112 1 %
S Edukologija
Vadyba
Sociologija
Politikos mokslai
129 59 188 8 %
Bk Ekologija ir aplinkotyra
Slauga
Reabilitacija
Visuomenės sveikata
88 57 145 40 %
T Transporto inžinerija
Informatikos inžinerija
Mechanikos inžinerija
19 16 35 9 %
F Fizinė geografija
Matematika
8 10 18 28 %
Iš viso: 340 158 498 16 %
Santykinis rodiklis: 68 % 32 % 100 %  

2 lentelė. KU publikacijos Scopus ir Clarivate Analytics WoS

  Scopus Clarivate Analytics WoS
Straipsniai Konferencijos Straipsniai Konferencijos
2016 m. 77 5 76 16
2015 m. 78 24 47 19

2016 m. 62 proc. KU mokslininkų paskelbtų Clarivate Analytics WoS publikacijų yra žurnaluose, kurių IF yra aukštesnis negu 1. Skelbdami publikacijas aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose, KU mokslininkai bendradarbiauja su žymių užsienio universitetų kolegomis (12 lentelė). Bendras KU publikacijų su užsienio bendraautoriais skaičius (10 lentelė) sudaro 16 proc. ir tai yra beveik dvigubai daugiau negu 2015 m.

Pagal bendrą publikacijų skaičių, produktyviausiai dirbo Sveikatos mokslų fakultetas (14 lentelė). Ženkliausiai Clarivate Analytics WoS skaičiai išaugo JTAPC.

3 lentelė. KU mokslininkų skelbiamų publikacijų kiekis pagal pagrindines rūšis

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Monografijos 14 7 9 10 7
ISI WoS straipsniai 59 47 64 47 76
Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 372 263 289 221 238

 

 

 

4 lentelė. Užsienio mokslo leidiniuose paskelbtos publikacijos pagal mokslo kryptis

Mokslo kryptis Publikacijos užsienio leidiniuose
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
F 17 8 7 3 4
Bk 24 15 33 21 44
T 7 13 8 13 3
S 27 14 30 14 26
H 32 9 18 13 12
M 5 4 8 6 15

1 pav. 2016 m paskelbti mokslo darbai pagal kategorijas

 • ISI straipsniai
 • Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose
 • Straipsniai užsienio recenzuojamose leidiniuose
 • Straipsniai Lietuvos konferencijų medžiagoje
 • Straipsniai tarptautinių ir užsienio konferencijų medžiagoje

2 pav. Publikacijos užsienio leidiniuose 2016 m.

 • F
 • Bk
 • T
 • S
 • H
 • M

PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

Registruojant mokslines publikacijas, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt

[/vc_row]
Informacija atnaujinta: Thursday June 15th, 2017