LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslo žurnalai ir publikacijos

KU MOKSLO PRODUKCIJA

Klaipėdos universitetas savo veiklos 25-metį pasitinka su reikšmingais mokslo ir meno pasiekimais, atvėręs inovacijų erdves. Klaipėdos universitete puoselėjamos ilgametės visų pagrindinių mokslo sričių ‒ fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių bei meno tyrimų tradicijos.

Klaipėdos universiteto mokslininkai iš viso per 25 Universiteto veiklos metus paskelbė virš 9000 mokslo publikacijų; iš jų didžiąją dalį (6605 vnt.) sudaro straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo periodiniuose leidiniuose. KU mokslininkų fundamentalų įdirbį nurodo paskelbtos 243 monografijos ir vadovėliai. KU mokslininkai paskelbė beveik 500 straipsnių, indeksuotų aukščiausio lygio mokslometrijos duomenų bazėse tokiuose kaip ISI WoS, Scopus.

KU mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio mokslinėse konferencijose ir paskelbė 2093 straipsnius įvairiuose konferencijų moksliniuose  leidiniuose.

Taip pat kasmet KU mokslininkai vykdo apie 40 tarptautinių ir 20 nacionalinių projektų, atlieka apie 40 mokslinių taikomųjų tyrimų pagal sutartis su ūkio subjektais, organizuoja apie 30 mokslo ir meno renginių (respublikinės ir tarptautinės konferencijos, seminarai, konkursai).

KU menininkai kasmet surengia vidutiniškai 45 koncertus užsienyje, apie 500 koncertų Lietuvoje, pastato 10 spektaklių, sukuria virš 70 vaidmenų dramos bei muzikiniuose spektakliuose, kine, televizijoje. Klaipėdos universiteto mokslininkai ir meninkai aktyviai bendradarbiauja su visomis Europos šalimis ir įvairiomis pasaulio (Kinija, Izraelis, JAV ir kitos) šalimis.