LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslinės veiklos finansuojamos projektų lėšomis

Mokslinės veiklos finansuojamos projektų lėšomis

KU mokslininkų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose

Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros dėstytojas dr. Cesar Aparecido Agostinis Sobrinho, laimėjęs šaukimo  09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektą, kurio dėka buvo finansuojama mokslinė išvyka į užsienį, 2019-05-28 ir 2019-06-01 dienomis dalyvavo Amerikos sporto medicinos koledžo (angl. American College of Sports Medicine, ACSM) organizuojamame kasmetiniame pasauliniame kongrese. Kasmetiniame kongrese pristatomos tematikos, susijusios su sporto medicinos, fizinių pratimų ir veiklos privalumų aspektais. Be to apžvelgiamos tematikos apjungia teorines žinias ir praktinį pritaikomumą.

Mokslininkas turėjo galimybę susipažinti ir užmegzti ryšius su žmonėmis, kurie aktyviai dirba sporto medicinos ir fizinių pratimų srityse. Tad užmegzti glaudūs ryšiai su šiais užsienio mokslininkais: dr. Katie Taylor, kuri dirba Rytų Vašingtono universitete (JAV), Kūno kultūros, sveikatos ir rekreacijos katedroje, bei profesore dr. Joana Carvalho, dirbančia Porto universiteto Sporto mokslų fakultete (Portugalija).  Šiuo metu bendradarbiaujant su mokslininke dr. Katie Taylor rengiamas naujo straipsnio rankraštis ir projektinė paraiška dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos kvietime „IX kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2020–2022 m.“