LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Mokslinė veikla

Universiteto moksliniai ir akademiniai padaliniai meninę ir mokslinę veiklą vykdo 7 mokslo srityse (socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų) apimant 15 ilgalaikių mokslinių tyrimų programų 2015-2020 metams, kurios buvo patvirtintos 2015 metų sausio 16 d. Klaipėdos universiteto Senato nutarimu Nr. 11-2.

Universitete prioritetinis dėmesys lygiagrečiai skiriamas mokslo krypčių darniai įvairovei, kurios visuma sukuria Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų, meninės ir akademinės veiklos unikalumą.

Klaipėdos universitete vykdomi tyrimai mokslo kryptyse, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai, tai – jūrų aplinkotyra, jūrų transporto technologijos ir inžinerija, hidrologija ir okeanografija, jūrų ūkio ekonomika, Klaipėdos krašto, Rytų Prūsijos ir Žemaitijos regionų istorija Baltijos jūros regiono kontekste, Baltijos regiono archeologija ir povandeninė archeologija, kalbos ir kultūros, kraštovaizdžio architektūra, uosto technologijų valdymas, uosto statiniai, pajūrio kultūrinis kraštovaizdžis; taip pat kitos mokslinių tyrimų kryptys, kurios tarpdiscipliniškai reikšmingos anksčiau paminėtų mokslinių tyrimų tematikų plėtrai ir yra svarbios plėtojant ekonomiką, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, tai – vadyba ir viešasis administravimas, politologija, ekonomika, visuomeninė geografija, rekreacija ir turizmas, slauga, visuomenės sveikata, socialinis darbas, vaikystės pedagogika, andragogika, psichologija, matematika, informatika, komunikacijos ir informacijos mokslai, filosofija, sociologija.

Minėtus tyrimus Universitete vykdo daugiau nei 600 mokslininkų (akademinių ir mokslo darbuotojų).