LT   |   EN      Mano KU   |   
Intelektinės nuosavybės reglamentavimas

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS REGLAMENTAVIMAS

Universitetuose bei mokslo įstaigose intelektinės nuosavybės teisės yra reglamentuojamos tam tikromis tvarkomis, aprašant esminius intelektinės nuosavybės atsiradimo bei perdavimo aspektus. Klaipėdos universitete 2014 m. birželio 13 d. Senato nutarimu patvirtintas Klaipėdos universiteto intektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo taisyklės, kuriame apibrėžti intelektinės nuosavybės priklausomybės, jos valdymo, komercinimo, finansinių įsipareigojimų bei naudos pasidalijimo, disponavimo ja klausimai.

Pirmasis žingsnis turint idėją, atitinkančią (potencialiai) pramoninės nuosavybės teisių objektą (dažniausiai tai patentuotinas išradimas arba licencijuojama technologija) – tai Intelektinės nuosavybės apsaugos paraiškos užpildymas KU_IN apsaugos paraiška. Sekantys veiksmai vyks konsultuojant Mokslo ir inovacijų skyriaus specialistams.

Norint patentuoti išradimą, svarbu žinoti, kad:

  1. Negali būti jokių publikuotų straipsnių šia tema;
  2. Turi būti laikomasi naujumo kriterijaus (tai, kas aprašyta paraiškoje, nebuvo prieš tai skelbta Lietuvoje ar užsienyje);
  3. Laikomasi išradimo lygio kriterijaus (jei išradimas nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistams);
  4. Turi būti numatyta pramoninio pritaikomumo galimybė.

Startuolių kūrimas arba licencijavimas yra taip pat puiki galimybė Jūsų išradimo/naujos technologijos komercinimui.