LT   |   EN      Mano KU   |   
Intelektinės nuosavybės reglamentavimas

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS REGLAMENTAVIMAS

Universitetuose bei mokslo įstaigose intelektinės nuosavybės teisės yra reglamentuojamos tam tikromis tvarkomis, aprašant esminius intelektinės nuosavybės atsiradimo bei perdavimo aspektus.
Klaipėdos universitete pirmasis intelektinės nuosavybės reglamentas buvo patvirtintas jau 2014 m., atnaujintas 2017 metais, o 2021 birželio mėn. Senatas priėmė naują redakciją pavadintą Klaipėdos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo taisyklės. Šiose taisyklėse apibrėžti intelektinės nuosavybės priklausomybės, jos valdymo, komercinimo, finansinių įsipareigojimų bei naudos pasidalijimo, disponavimo ja klausimai.

Pirmasis žingsnis turint idėją, atitinkančią (potencialiai) pramoninės nuosavybės teisių objektą (dažniausiai tai patentuotinas išradimas arba licencijuojama technologija) – tai Pranešimo apie sukurtą Intelektinės nuosavybės objektą užpildymas: Pranešimas apie sukurtą Inovaciją. Sekantys veiksmai vyks konsultuojant Mokslo ir inovacijų tarnybos specialistams.

Norint patentuoti išradimą, svarbu žinoti, kad:

  1. Negali būti jokių publikuotų straipsnių šia tema;
  2. Turi būti laikomasi naujumo kriterijaus (tai, kas aprašyta paraiškoje, nebuvo prieš tai skelbta Lietuvoje ar užsienyje);
  3. Laikomasi išradimo lygio kriterijaus (jei išradimas nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistams);
  4. Turi būti numatyta pramoninio pritaikomumo galimybė.

Startuolių kūrimas arba licencijavimas yra taip pat puiki galimybė Jūsų išradimo/naujos technologijos komercinimui.

 

 Klaipėdos PATLIB centras

Klaipėdos universitete veikia PATLIB centras, kurio veikla apima:

  • Pagalbą ir konsultacijas intelektinės nuosavybės apsaugos ir komercinimo klausimais,
  • Pagalbą, atliekant patentinę paiešką įvairiose viešose duomenų bazėse.

 

PATLIB centras vykdo jungtinę veiklą kartu su Klaipėdos mokslo ir technologijų parko specialistais, todėl kviečiame kreiptis tiek KU mokslininkus, dėstytojus bei studentus, tiek ir įvairių verslo sričių įmonių atstovus pokalbiams, nemokamoms konsultacijoms apie intelektinės nuosavybės apsaugos poreikį, galimybes, strategijos kūrimą.

PATLIB centro kontaktai – KU: Loreta Staškūnienė, loreta.staskuniene@ku.lt ; KMTP: Roma Stubrienė, roma.stubriene@kmtp.lt

Klaipėdos PATLIB (Patent Library) centras įkurtas pagal trišalę bendradarbiavimo sutartį tarp Valstybinio patentų biuro, Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir yra vienas europinio PATLIB centrų tinklo, apimančio daugiau nei 300 tokių centrų, dalyvių. Europos mastu tinklą koordinuoja EPO (Europos patentų tarnyba), o Lietuvoje koordinatorius – Valstybinis patentų biuras. PATLIB centrų pagrindinė užduotis – paslaugų pramoninės nuosavybės informacijos klausimais teikimas visuomenei, taip pat visuomenės švietimas bei informacijos apie pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą sklaida. Esant poreikiui, sudaromos intelektinės nuosavybės objekto komercinimo gairės.

PATLIB centrų Lietuvoje kontaktai: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas/patlib-centrai