LT   |   EN      Mano KU   |   
MO

TARPTAUTINIAI MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTAI PRADĖTI / VYKDOMI 2017, 2018 METAIS

Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Children Born in War – Past, Present and Future (CHIBOW) 2015-2019 V. Vareikis
Improving future ecosystem benefits through earth observations (EcopotentiaL) 2015-2018 A. Razinkovas-Baziukas
Baltic consortium on enforcing gender equality in marine research organisations (Baltic Gender) 2016-2019 V. Vaitkevičienė
Earth observation-based services for monitoring and reporting of ecological status (EOMORES) 2016-2018 D. Vaičiūtė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Daugiapakopis mikroplastiko ir su juo siejamų teršalų tyrimas Baltijos jūroje (MICROPOLL) / Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea 2017-2020 G. Schernewski
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Operational plans and procedures for maritime research and rescue in hazadous and noxious substances (HNS) incidents (ChemSAR)
2016-2019
S. Suzdalev
Baltijos jūros regiono, kaip pakrantės žvejybinio turizmo paskirties vietos plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas / Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination (RETROUT)
2017-2020
N. Nika
Integruotas Baltijos jūros regiono povandeninio kultūros paveldo valdymas / Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BalticRIM)
2017-2020
N. Blažauskas
Invazinių rūšių valdymo strategijos sukūrimas Baltijos jūros regione siekiant sumažinti jų patekimo riziką laivybos keliu (COMPLETE)
2017-2020
S. Olenin
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Capacity building for strategic youth policy and transnational cooperation (CaSYPot)
2016-2019
L. Kraniauskas
Baltic Pass – Turnė jūrinio paveldo keliais (Baltic Pass – Maritime Heritage Tours) (Baltic Pass)
2016-2019
N. Blažauskas
Priekrančių žvejybos turizmas ir plėtros galimybės Pietų Baltijos regione / Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic Region (CATCH) 2016-2019  A. Kontautas
Pavyzdiniai rajonai dėl farmacinių medžiagų šalinimo Pietų Baltijoje /Model Areas for the Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic (MORPHEUS)
2017-2019 Z. R. Gasiūnaitė, V. Langas
Aktyvių kliūčių naudojimas maistinėms medžiagoms šalinti ir vietos vandens kokybei gerinti Baltijos lagūnose2 / The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons2 (LiveLagoons2)
2017-2020 A. Razinkovas-Baziukas
Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS) 2017-2019 D. Baziukė
Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains&sales markets for boats & ships with electric propulsions (ELMAR) 2017-2020 E. Guseinovienė
Pietų Baltijos jaunimo pagrindinių grupių tinklas (South Baltic Youth Core Groups Network) SB YCGN
2018-2019 R. Stašys
Pietų Baltijos skėtinis projektas (“South Baltic Umbrella Project”) Umbrella 2018-2020 V. Juščius
SB BRIDGE – building bridges for green-tech future 2018-2021 V. Juščius
Darnaus gamtos turizmo vystymas pietų Baltijos regiono pakrančių zonose sukuriant bendrą vietos gidų mokymo programą (SB NATURE GUIDE NETWORK) 2018-2020 Z. Gasiūnaitė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Joint competence center for smart elderly care social services development, Joint smart social services
2017-2019
A. Andziulis
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Building Bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs
2016-2019
I. Baranauskienė
Healthcare English Language Programme (HELP2)
2018-2021
A. Skarbalienė
AppSam – professional and social support in dementia care
2018-2021
E. Acienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
International tourism events management Erasmus mundus joint Master degree 2016-2019 A. Armaitienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Žingnis link Švedijos / Ett steg mot Sverige1
2016-2019
L. Košeleva
Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo ugdymo(-si) srityje
2018-2020
J. Melnikova
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visiomenės poreikiams
2017-2019
R. Mickevičienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
SGD varomų laivų tyrimai ir kaskadinis SGD šalčio panaudojimas (The study of LNG powered ship and the cascade use of cold energy of LNG)
2017-2020
R. Mickevičienė
Kosminių mokslinių misijų duomenimis grįsto Lietuvos paviršinių vandenų aplinkos kokybės vertinimo bei stebėsenos sistemos vystymas / Towards development of Earth Observation based water quality assesment and monitoring system of Lithuanian surface waters” TODAY
2018-2020
D. Vaičiūtė

PROJEKTAI VYKDOMI / PRADĖTI 2017, 2018 METAIS PAGAL NACIONALINES IR ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAS

Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Rūšies mikroevoliucija ir integracija į vietines ekosistemas skirtingose invazijos stadijose (INRUMIN) 2017-2019 S. Olenin
Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe) 2017-2021 H. G. Umgiesser
Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas 2018-2021 J. Green
Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai
krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante (ReCoasts&People)
2017-2021 V. Žulkus
Asociacijų tarp dugno bestuburių ir bakterijų įtaka azoto virsmams estuarinėse ekosistemose 2017-2020 M. Žilius
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Ateities autonominis žaliasis uostas (Uosto krovos procesų optimizavimas taikant sinchronizavimo technologijas) 2017-2021 A. Andziulis
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Lietuvos archeologija V-VI tomas (ARCHIST)
2018-2020 G. Zabiela
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas jūriniame slėnyje (KORPIS) 2018-2021 V. Vaitkevičienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas (I etapas) 2018-2019 R. Nabažaitė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija 2017-2019 J. Derukaitė

KITI PROJEKTAI

DALYVAVIMAS COST PROJEKTUOSE

 
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
European network for research evaluation in the social sciences and the humanities (ENRESSH) 2016-2020 A. Gedutis, L. Kraniauskas
Advancing marine conservation in the European and contiguous seas 2015-2020 D. Daunys, M. Bučas
Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe 2016-2020 A. Samuilovienė, M. Kataržytė
Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development 2016-2020 J. Melnikova, I. Baranauskienė
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring 2017-2021 D. Vaičiūtė, M. Bučas
Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change, food insecurity, political instability 2017-2021 I. Dailidienė, T. Dabulevičienė
A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy 2018-2022 L. Kelpšaitė-Rimkienė, I. Borisenko
European Network for Algal-bioproducts 2014-2019 R. Pilkaitytė, Z. R. Gasiūnaitė