LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į doktorantūrą

Visi teikiantys stojimo dokumentus Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų tarnybai, kartu su priėmimo taisyklėse nurodytais dokumentais, pristato  stojamosios
studijų įmokos kvitą:

  • Europos Sąjungos piliečiai – 40 Eur;
  • Ne Europos Sąjungos piliečiai – 80 Eur.

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB  bankas „Luminor“,
gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409,
banko kodas – 40100,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

GAMTOS MOKSLŲ SRITIS

Disertacijų tematikos

1. „Mikro šiukšlės pietryčių Baltijos jūros aplinkoje“
Vadovė dr. M. Kataržytė
2. „Mezo ir submezoskalės dinamikos vaidmuo Arkties vandenyno aplinkoje remiantis daugiasensorinių palydovų stebėjimų duomenimis“
Vadovas dr. I. Kozlov
3. „Gamta pagrįstų sprendimų strategijos patogeninių vibrionų poveikiui Baltijos jūros ekosistemose sušvelninti“
Vadovas prof. habil. dr. M. Labrenz
4. „Dirbtinių plaukiojančių šlapžemių panaudojimas ekosistemų atkūrimui ir ekosisteminių paslaugų gausinimui pakrantės vandenyse“
Vadovai: dr. J. Lesutienė/prof. dr. A. Razinkovas-Baziukas
5. „Daugialąsčiai žuvų parazitai gėlo ir apysūrio vandens ekosistemose“
Vadovas prof. habil. dr. S. Olenin
6. „Biologinis apaugimas vandens aplinkoje: procesai ir poveikiai“
Vadovas prof. habil. dr. S. Olenin
7. „Makrošiukšlių stebėsena ir valdymas pakrantės zonoje“
Vadovas prof. habil. dr. G. Schernewski
8. „Jūrinės dugno buveinės: identifikavimas, klasifikavimas ir aplinkos būklės vertinimo indikatorių vystymas taikant povandeninių vaizdų metodus“
Vadovas dr. A. Šiaulys
9. „Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams“
Vadovas prof. dr. G. Umgiesser
10. „Vandens ir maistinių medžiagų sulaikymo žemės ūkio baseinuose veiksmingumo ir optimizavimo įvertinimas“
Vadovas prof. dr. G. Umgiesser)
11. „Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas panaudojant palydovinius duomenis“
Vadovė dr. Diana Vaičiūtė

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

SOCIALINIAI MOKSLAI

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI