LT   |   EN      Mano KU   |   
Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2020

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIS

Informacija ruošiama

 

 

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITIS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS

Disertacijų tematikų konkursas

Skelbiamas konkursas politikos mokslų krypties (S 002) disertacijų tematikoms šiose mokslo tyrimų kryptyse:
– Politikos teorija
– Politinė komunikacija
– Lyginamoji politika
– Tarptautiniai santykiai
– Viešoji politika ir administravimas

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos disertacijos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų kryptis.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslininkų tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui reikia pateikti disertacijos tematikos pristatymą.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti iki balandžio 19 d.

Doktorantų vadovų konkursas

Skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.

Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
– CV
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
Prašymas dalyvauti konkurse

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti iki balandžio 19 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas:
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas: rasa.andrisiunaite@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Klaipėdos universitetas:
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija:
Šilo g. 5a, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Roberta Šiaudvytytė, tel. (8 5) 2103582
el. paštas: Roberta.Siaudvytyte@mil.lt
Dokumentų priėmimo laikas 9.00–16.00 val.

Kauno technologijos universitetas:
Donelaičio g. 73 – 423, Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Reda Žilėnaitė, tel. (8 614) 16110,
el paštas: doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Komiteto sprendimas dėl tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bus priimtas iki gegužės 27 d.

Disertacijų tematikų konkursas
Skelbiamas konkursas vadybos mokslo krypties (03S) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:
Vytauto Didžiojo universitetas
-Šiuolaikinių organizacijų (inteligentiškų, besimokančių, virtualių, tinklinių, modulinių) ir jų sistemų (tinklų, klasterių, inovacijų ekosistemų) projektavimas ir vystymas; organizacijų ir jų verslo valdymo novatoriškų sprendimų mokslinis konceptualizavimas.
-Bioekonomikos verslų, jų infrastruktūros ir jų daugiafunkcinės kaimo regioninės plėtros strateginis valdymas.
Mykolo Romerio universitetas
– Verslo sistemų transformacija ir plėtra globalizacijos sąlygomis.
– Viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas bei viešojo administravimo sistemų tobulinimas socialinių ekonominių pokyčių sąlygomis.
Šiaulių universitetas
– Strateginis valdymas darnaus vystymosi kontekste.
– Organizacijų valdymas nuolatinių pokyčių sąlygomis.
Klaipėdos universitetas
– Darnaus ar socialiai atsakingo verslo vystymas integruojant/įtraukiant inovatyvius metodus.
Inovatyvus vadovavimas organizacijose formuojant organizacinę kultūrą tinkančią/derančią šiuolaikiniams darbuotojams

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos disertacijos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų kryptis.
Disertacijų tematikų konkursui reikia pateikti Disertacijos tematikos pristatymą.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslininkų tyrimų grupės.
Prašymus konkursui galima teikti iki gegužės 9 d.

 Doktorantų vadovų konkursas
Skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
– CV
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
Prašymas dalyvauti konkurse

Prašymus dalyvauti konkurse galima iki gegužės 9 d. 

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.
Mykolo Romerio universitetas
Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
tel. (8 5) 271 4542, el. paštas paukstyte@mruni.eu.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė,
tel. (8 46) 39 89 32, el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.
Šiaulių universitetas
Vilniaus g. 88, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Rita Melienė,
tel. (8 41) 59 58 21, el. paštas doktorantura@cr.su.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val. 

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki birželio 1 d.

Informacija ruošiama

Disertacijų tematikų konkursas

Skelbiamas konkursas edukologijos mokslo krypties (S 007) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:
– Suaugusiųjų mokymasis
– Švietimo vadyba ir politika
– Profesinis rengimas
– Technologijomis grįstas mokymas(-is)
– Socialinė pedagogika
– Pedagogikos istorija
– Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas
– Pedagogika ir didaktika
– Švietimo kultūra
– Mokytojų rengimas
– Švietimo kokybė
– Karjeros projektavimas
– Šeimotyra

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti iki gegužės 17 d. (Vilniaus universitete disertacijų tematikų ir vadovų konkursas vyksta atskira, ankstesne, VU patvirtinta tvarka, patvirtinta Edukologijos Jungtinio komiteto 2019 04 16 posėdyje nutarimu Nr. 2)

Doktorantų vadovų konkursas

Skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti iki gegužės 17 d.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyriausiojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami dokumentai:
-CV Europass forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
Prašymas dalyvauti konkurse

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Mykolo Romerio universitetas
Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
Tel. (8 5) 271 4542, el. paštas paukstyte@mruni.eu,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3 – 352, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Jūratė Rapalavičiūtė.
Tel. 85 266 7616, el. paštas: jurate.rapalaviciute@cr.vu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimami iki gegužės 24 d.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

Disertacijų tematikų konkursas

Skelbiamas konkursas filologijos mokslo krypties (H 004) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

Kalbotyra
·  Tekstynų lingvistika ir kalbos technologijos [Corpus Linguistics and Language Technologies];
·   Etnolingvistika [Ethnolinguistics];
·   Lietuvių kalbos ir kalbotyros istorija, rašytinis kalbos paveldas [History of the Lithuanian Language and Linguistics, Research on the Lithuanian Written Heritage];
·   Socialinė ir psichologinė lingvistika [Social and Psychological Linguistics];
·   Semantika ir pragmatika [Semantics and Pragmatics];
·   Teksto lingvistika, stilistika ir poetika [Text Linguistics, Stylistics and Poetics];
·   Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika) [Language Structure, Research into Usage and Standards (Language Policy)];
·   Kalbų ir kultūrų ryšiai [Linguistic and Cultural Relations].

Literatūrologija
·    Literatūros istorija ir kultūros kontekstai [Literary History and Cultural Contexts];
·    Komparatyvistinės ir interdisciplininės literatūros [Comparative and Interdisciplinary Literature Studies];
·    Literatūros tyrimo metodologijų problemos [Methodological Issues in Literary Research];
·     Vaikų ir jaunimo literatūros problemos [The Issues of Children’s and Youth Literature];
·     Literatūrinio vertimo ir teorijos metodologija [Literary Translation, Theory and Methodology]

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Kartu su tematika būtina nurodyti potemę (arba galimą disertacijos temą).
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos ir potemės pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 5 d. iki balandžio 30 d.

Doktorantų vadovų konkursas

Skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
–   Prašymas dalyvauti konkurse
–   Gyvenimo aprašymas
–   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 5 d. iki balandžio 30 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 52-303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
Tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615
El. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84-301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė
Tel. (8 46) 39 89 32
El. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.00 val.

Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Daiva Korsakienė
Tel. (8 41) 59 58 21
El. paštas doktorantura@cr.su.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.00 val.

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5-155, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Aurelija Tamulionienė
Tel. (8 5) 234 71 94
El. paštas: lki@lki.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 17 d.

 

 

 

 

 

 

Informacija ruošiama

Disertacijų tematikų konkursas

Skelbiamas konkursas istorijos ir archeologijos mokslo krypties (H 005) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:
-Visuomenė, socialinė ir kultūrinė sąveika priešistorės ir istoriniais laikais
-Lietuvos valstybė ir visuomenė
-Tautų ir visuomenių formavimasis Vidurio-Rytų Europoje (XVI-XXI a.).

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.
Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti iki gegužės 20 d.

Doktorantų vadovų konkursas

Skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).
Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
–   CV
–   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
–   Prašymas dalyvauti konkurse
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti iki gegužės 20 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas,
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki birželio 7 d.

Disertacijų tematikų konkursas

 Skelbiamas konkursas etnologijos mokslo krypties (H 006) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:
– Etninės tradicijos ir jų kaita
– Miesto etnologija
– Tradicinio ir šiuolaikinio folkloro santykiai ir naujovės
– Regioniniai etnokultūriniai procesai
– Lyčių studijos etninėje kultūroje

 Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima  iki gegužės 15 d.

 Doktorantų vadovų konkursas

Skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).
Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
– CV Europass forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
Prašymas dalyvauti konkurse

 Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti  iki gegužės 15 d.

 Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Vytauto Didžiojo universitetas:
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas: rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.
 Klaipėdos universitetas:
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el paštas: paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Lietuvos istorijos institutas:
Kražių g. 5, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Saulė Urbanavičienė, tel. (8 5) 2623829
el paštas: urbanaviciene@istorija.lt
Dokumentų priėmimo laikas 9.00–16.00 val.

 Komiteto sprendimas dėl tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bus priimtas iki birželio 10 d.

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS