LT   |   EN      Mano KU   |   
Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2021 m.

GAMTOS MOKSLŲ SRITIS

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2022 m. vasario-balandžio mėn.

Laimėjusias tematikas galite rasti čia: Klaipėdos universitetas (ku.lt)

Praėjusio (2021 m.) konkurso reikalavimai:

Disertacijų temas gali siūlyti pretendentai į doktorantų vadovus.
Doktorantų vadovais gali būti aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, atitinkantys vyresniajam mokslo darbuotojui keliamus reikalavimus.
Norintys dalyvauti konkurse, prašome užpildyti paraiškos formą. Paraiškas prašome pateikti
laikantis nurodytos struktūros ir formos.
Paraiškos forma

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2022 m. vasario-kovo mėn.

Laimėjusias tematikas galite rasti čia: 2021-m.-geografija-tematikos.pdf (ku.lt)

Praėjusio (2021 m.) konkurso reikalavimus galite rasti čia:
reikalavimai
paraiškos forma

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

SOCIALINIAI MOKSLAI

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2022 m. sausio – vasario mėn.

Laimėjusias tematikas galite rasti čia: 2021-transportas-tematikos.pdf (ku.lt)