LT   |   EN      Mano KU   |   
Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2022 m.

GAMTOS MOKSLŲ SRITIS

Konkursas planuojamas 2022 m. kovo-balandžio mėn.

2021 m. Laimėjusias tematikas galite rasti čia: Klaipėdos universitetas (ku.lt)

Praėjusio (2021 m.) konkurso reikalavimai:

Disertacijų temas gali siūlyti pretendentai į doktorantų vadovus.
Doktorantų vadovais gali būti aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, atitinkantys vyresniajam mokslo darbuotojui keliamus reikalavimus.
Norintys dalyvauti konkurse, prašome užpildyti paraiškos formą. Paraiškas prašome pateikti
laikantis nurodytos struktūros ir formos.
Paraiškos forma

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

SOCIALINIAI MOKSLAI

Skelbiamas 2022 m. Edukologijos mokslo krypties (S 007) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2022 m. balandžio 30 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2022 m. spalio – lapkričio mėnesį.
Laimėjusias tematikas galite rasti čia: tematikos 2022 m.

Praėjusio konkurso reikalavimus galite rasti čia:
reikalavimai
paraiškos forma LT
paraiškos forma EN

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Konkursas įvykęs. Sekantis planuojamas 2023 m. sausio – vasario mėn.

Laimėjusias tematikas galite rasti čia: https://www.ku.lt/mokslas/wp-content/uploads/sites/11/2022/03/Transportas_tematikos_2022.docx