LT   |   EN      Mano KU   |   
Doktorantams siekiantiems gauti KU paramą

DOKTORANTAMS, SIEKIANTIEMS GAUTI KU PARAMĄ MOKSLINIAMS TYRIMAMS / MOKSLINEI IŠVYKAI GAUTI

Tvarka, kuri reglamentuoja Klaipėdos universiteto lėšų, skirtų doktorantų tyrimams / mokslinėms išvykoms panaudojimo paskirtį, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas procedūras.

Su tvarka susiję dokumentai:
Detalus tvarkos aprašas.
Prašymo paramai doktorantūros tyrimams / mokslinei išvykai gauti forma.
Ataskaitos už lėšų doktorantūros tyrimams / mokslinei išvykai panaudojimą forma.