LT   |   EN      Mano KU   |   
Parama doktorantūros moksliniams tyrimams

DOKTORANTAMS, SIEKIANTIEMS GAUTI KU PARAMĄ MOKSLINIAMS TYRIMAMS

Tvarka, kuri reglamentuoja Klaipėdos universiteto lėšų, skirtų doktorantų tyrimams / mokslinėms išvykoms panaudojimo paskirtį, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas procedūras.

Su tvarka susiję dokumentai:
Detalus tvarkos aprašas.
Prašymo tiesioginėms doktoranto mokslinių tyrimų išlaidoms apmokėti forma