Menų akademija » Meninė ir mokslinė veikla

Mokslinė veikla

Menų akademijos bendruomenėje dera meninė ir mokslinė veikla. Išskirtos akademijos mokslinių tyrimų kryptys, paskelbta daug brandžių darbų, kiti parengti spaudai. Intensyviai tyrinėjamas Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos folkloras, muzikinis paveldas, išeivijos kompozitorių kūryba, XIX – XX amžiaus muzikos, muzikos atlikimo meno, liaudies muzikos, choreografijos, Lietuvos mėgėjų teatrų raida. Metodinę patirtį ir apibendrintus tyrimų rezultatus dėstytojai skelbia mokslinėse monografijose ir mokslo straipsniuose, metodiniuose leidiniuose, mokomosiose knygose bei vadovėliuose. Akademijos mokslininkai nuolat dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose ir renginiuose (konferencijos, seminarai, simpoziumai ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje. Kasmet akademijoje apsilanko per 20 užsienio mokslininkų, kurie skaito viešas paskaitas, veda užsiėmimus dėstytojams ir studentams, dalyvauja akademijos organizuojamuose seminaruose, konferencijose. Užsienio lektorių – meno teoretikų ir kūrėjų – vizitai praturtina universiteto gyvenimą  meninės veiklos įžvalgomis, tarpkultūriniu požiūriu į įvairius kultūrinio gyvenimo aspektus.

Meistriškumo kursai ir seminarai, kurių klausytojai yra Menų akademijos dėstytojai ir studentai, reikšmingai prisideda prie meninėje veikloje dalyvaujančių kultūrinės ir meninės kompetencijos plėtojimo, bendrų mokslinių ir/ar kūrybinių projektų planavimo bei įgyvendinimo.

Intensyvi akademijos pedagogų švietėjiška mokslo/meno sklaidos veikla. Dėstytojai – nuolatiniai daktaro disertacijų, mokslinių ir metodinių publikacijų, vadovėlių bendrojo lavinimo mokykloms, Lietuvos muzikinio ugdymo programų vertintojai ir recenzentai. Taip pat tarptautinių mokslinių konferencijų mokslinio ir organizacinio komitetų, mokslo leidinių redakcinių komisijų, respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų nariai.

Paminėtini ir pedagogų autoriniai seminarai, viešos paskaitos įvairiais meno, kultūros ir ugdymo klausimais. Akademijoje taip pat kasmet organizuojami respublikiniai ir tarptautiniai mokslo bei meno renginiai: seminarai, konferencijos, projektai.

Meninė veikla

Meninės kūrybos ir menų studijų puoselėjimas – vienas iš svarbiausių Klaipėdos universiteto strateginių tikslų. Meninė veikla plėtojama universiteto Menų akademijoje (buv. Menų fakultete). Joje – keturios katedros, rengiančios profesionalius muzikos, teatro, šokio, architektūros, dizaino ir dailės specialistus.

Profesionali meninė veikla plėtojama įvairiomis  formomis:

  • mokomosios meninės studijos. Tai chorai, orkestrai, ansambliai, teatrai. Studijose, vadovaujant pedagogams, rengiamos mokomosios programos, taip pat viešiems pasirodymams skirtas repertuaras;
  • studentų koncertai, spektakliai, parodos;
  • studentų pasirodymai su profesionaliais kolektyvais, dalyvavimas profesionalių meno kolektyvų pastatymuose;
  • pedagogų menininkų koncertai, spektakliai, parodos;
  • Menų akademijos pedagogų  vadovavimas miesto meno kolektyvams, dalyvavimas jų koncertinėje veikloje.

Per visą gyvavimo laikotarpį dabartinėje Menų akademijoje parengta arti 6000 muzikos, šokio, teatro meno, architektūros, dizaino ir dailės specialistų, kurie sėkmingai dirba įvairiose šalies bei užsienio meno, kultūros, švietimo įstaigose. Nemažai absolventų šiandien yra ypač  pasižymėję menininkai: muzikinių ir dramos teatrų, orkestrų ir ansamblių artistai, įvairių meno kolektyvų vadovai ir kiti plačiai žinomi kūrėjai.

Universitete dirba ne tik Vakarų Lietuvos regione, bet ir visoje šalyje bei už jos ribų žinomi menininkai: prof.E.Kaniava, prof. V.Vadoklienė,  prof.V.Tetenskas, prof.S.Šiaučiulis, prof. S. Idzelevičienė, prof. R. Idzelevičius, doc. M. Bačkus, prof. G. Padegimas, prof. V.Masalskis ir kiti. Jie koncertuoja kaip solistai, įvairių ansamblių dalyviai,  taip pat koncertuoja  su savo vadovaujamais kolektyvais, kuria  vaidmenis šalies  teatruose, kino filmuose, stato spektaklius, rengia parodas, dalyvauja įvairiuose meno projektuose. KU menininkai kasmet surengia vidutiniškai 50 koncertų užsienyje,  apie 500 koncertų Lietuvoje, pastato 10 spektaklių, sukuria virš 70 vaidmenų dramos bei muzikiniuose  spektakliuose, kine, televizijoje.

Universitete skirtingais laikotarpiais steigėsi ir veikė apie 50 įvairių meno žanrų kolektyvų: sportinių šokių ansamblis “Žuvėdra”, istorinių šokių kolektyvas “Saltanda”, tautinių šokių kolektyvas “Vėtrungė” , pučiamųjų instrumentų orkestras, merginų choras, liaudies instrumentų orkestras, kaimiška  kapela, birbynininkų ansambliai , studentų bigbendas ir daugelis kitų. Kai kurių kolektyvų ištakos siekia 1971-uosius metus, kai buvo įkurti Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai; iš jų išaugo KU Menų fakultetas, 2015 m. rugsėjo 1 d.reorganizuotas į KU Menų akademiją. Šiuo metu Menų akademijoje veikia merginų choras ( vad.doc. Z. Kariniauskienė), birbynininkų kvintetas (vad. prof. V.Tetenskas), studentų bigbendas (vad. doc. A. Kilis), folkloro ansamblis “Auksodis” (vad. doc. R. Vildžiūnienė),  tautinio meno ansamblis “Vytinė” ( vad. I. Petrulionienė, prof.dr. V. Mačiulskis, J.Staniulis), mišrus choras “Pajūrio aidos” (vad.doc.A.Šumskis)  ir kiti.

Menų akademijos kolektyvai nuolat dalyvavo ir dalyvauja  Klaipėdos miesto, krašto, respublikinėse, Pasaulio lietuvių, tarptautinėse studentų “Gaudeamus”šventėse. Akademijos pedagogai menininkai – nuolatiniai šių švenčių vyr. dirigentai, meno vadovai, vyr. baletmeisteriai, scenarijaus  autoriai, režisieriai.

Už nuopelnus Lietuvos menui ir kultūrai Valstybės ordinais apdovanoti  Menų akademijos pedagogai: prof. S. Idzelevičienė,  prof. R. Idzelevičius (1997, 1999, 2003, 2012), prof. E. Kaniava (1997), doc. Z. Kariniauskienė (2005),  doc. dr. D. Vaigauskaitė, doc. R. Varnas (2006), prof. dr. D. Kšanienė(2008). Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos paskirtos prof.E.Kaniavai (2006), doc. N. Savičenko-Klimienei (2009), prof. B. G. Padegimui, lekt. L. Juodkaitei (2013 ); Nacionalinė kultūros ir meno premija įteikta doc. R. Rastauskui (2010); „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatais tapo doc. V. Anužis (2011), lekt. O. Lapina (2012, 2013), lekt. A. Sarulienė (2013), lekt. R. Valčik (2015); M. K. Čiurlionio fondo apdovanojimus pelnė prof. V. Tetenskas ir doc. N.Savičenko-Klimienė (2009);  12 Menų akademijos dėstytojų išrinkti Klaipėdos kultūros magistrais:  prof. dr. D. Kšanienė (2004),  prof. P. Gaidys, doc. V. Grubliauskas (2005),  B.Juškevičius, prof. K. Kšanas (2006),  doc. B. Gražys, prof. J. Gudavičius (2007),  doc. N. Savičenko-Klimienė, prof. V. Tetenskas (2008), doc. R. Varnas (2012), prof. S. Idzelevičienė, doc. I. Nakienė (2015).

address_20_01  K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
phone_20  (8 46) 39 87 00
fax_20  (8 46) 39 87 02
email_20  administratorius.ma@ku.lt
Informacija atnaujinta: Tuesday October 18th, 2016