Menų akademija » Informacija studentams » Studijų programos

Menų akademija vykdo 18 laipsnį suteikiančių studijų programų: 12 pirmosios pakopos bakalauro, 6  antrosios pakopos magistrantūros. Nuo 2012 metų kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu vykdomos Menotyros doktorantūros studijos.

Kolegijų absolventams parengtos sutrumpintų bakalauro studijų programos ir papildomųjų studijų programos, ketinantiems studijuoti magistrantūroje.

Užsienio šalių piliečiams siūloma Atlikimo meno bakalauro studijų programa ir Teatro režisūros  tarptautiniai kursai.

Studentai studijuoja pagal studijų programas, kurios priskiriamos konkrečioms studijų kryptims arba jų šakoms. Akademijoje vykdomos menų (dailės, dizaino, muzikos, teatro, šokio, kraštovaizdžio architektūros), technologijų ir ugdymo mokslų studijos, kurios glaudžiai siejamos su aktyvia menine ir moksline veikla.

Studijuojantieji pagrindinių studijų metu gali rinktis Pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Baigusieji bakalauro arba papildomąsias studijas, toliau gali studijuoti magistrantūroje.

Informacija atnaujinta: Tuesday December 6th, 2016