Katedros vedėja doc. dr. Danutė Vaigauskaitė

Doc. dr. Danutė Vaigauskaitė
address_20_01 K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
phone_20 (8 46) 39 87 40
fax_20 (8 46) 39 87 02
email_20 tk.ma@ku.lt

Teatro katedros pirmtakas – Teatro meno katedra – savo veiklą pradėjo 1975 m., surinkusi pirmąją liaudies teatro režisierių laidą. Katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas buvo doc. Zenonas Buožis. Vėliau Režisūros katedrai vadovavo doc. Gediminas Šimkus ir doc. Edgaras Savickis. Nuo 1992 m., sujungus Renginių režisūros ir Režisūros katedras, pastarajai vadovauja doc. hum. m. dr. Danutė Vaigauskaitė.

Teatro katedra vykdo tris studijų programas: režisūros, vaidybos bakalauro ir dramos režisūros magistro studijų pakopose. Katedros paskirtis – rengti kvalifikuotus teatro, renginių, lėlių teatro režisierius, teatro aktorius. Iki 2016 m. katedra išleido 36 režisierių laidas (504 specialistus), dramos režisūros magistrų 18 laidų (76 specialistus), 5 aktorių laidas (73 specialistus). 70 % absolventų dirba pagal specialybę ar kultūros srityje. Daugelis jų sukūrė savo teatrus, teatrines studijas, teatrinio ugdymo centrus; dirba profesiniuose teatruose, meno mokyklų teatrinėse klasėse. Siekdama palaikyti grįžtamąjį ryšį su savo buvusiais mokiniais, nuo 1980 metų katedra organizuoja absolventų, dirbančių su suaugusiaisiais, festivalius „Auksinis Amūras“ ir dirbančių su vaikais – „Svirplio teatro“ festivalius. Katedra palaiko ryšius su kitomis Lietuvos teatrinėmis mokyklomis, su pasauline mėgėjų teatro asociacija AITA/IATA. Nuo 2001 m. katedra vykdo tarptautinę 1 metų teatro režisūros programą, pagal kurią jau mokėsi 36 studentai iš Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Farerų salų, Danijos, Slovėnijos, Latvijos, Gruzijos, Zimbabvės, Ugandos, Kanados (daugiau informacijos – www.theatredirecting.ku.lt).

Studijų programų vykdymui katedra turi 9 specializuotas auditorijas ir mokomąjį teatrą. Mokomasis teatras – Teatro katedros padalinys, kuriame dirba administratorius, laborantas, pagalbinis darbininkas. Čia studentai įgyja pirmuosius praktinius spektaklio statymo įgūdžius, įtvirtina vaidybos, scenos kalbos, scenos technikos, scenografijos žinias; statomi mokomieji spektakliai, organizuojami kultūriniai renginiai, seminarai, konferencijos. Be tiesioginio darbo su studentais, katedros pedagogai aktyviai reiškiasi meninėje, metodinėje veikloje, kelia profesinę kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja visuomeninėje veikloje. Teatro katedroje šiandien dirba 19 pedagogų: 2 mokslų daktarai docentai, 3 profesoriai, 8 docentai, 3 lektoriai, 3 asistentai.

Per 2011-2016 metus mokomajame teatre buvo pristatyti šie dėstytojų ir studentų kūrybiniai darbai: ritmo ir dainų spektakliai „Gaidos“, „Kopėčios“, “Batų istorijos”, M. Nastaravičiaus „Paukštyno bendrabutis“, “Kita mokykla“, „Man netinka tavo kostiumas“, Just. Marcinekvičiaus “Grybų karas”, S. Tertelio „Sudie, idiotai!“, etiudų spektaklis „Tu arba Tave“ – spektaklių režisierius V. Masalskis, kompozitorė N. Sinkevičiūtė. Donelaičio Pasakėčios, režisierė E. Gaidauskaitė; lėlinės animacijos ir lėlių spektaklis jaunimui ir suaugusiesiems „Viena Jo ir Jos istorija“, režisierė M. Mikalauskaitė; lėlių spektaklis „LOKIS“ jaunimui ir suaugusiems, režisierė G. Damanskytė; C. Goldoni „Dviejų ponų tarnas“, režisieriai P. Gaidys ir R. Arbačiauskaitė; „Paslaptinga naktis“, „Balti namai“, A. Slapovkij „Nuo raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės“ – režisierė J. Jukonytė, . D. Loher „Nekalti“, D. Giselmano „Ponas Kolpertas“, G. Beresnevičiaus „Gyvenimo smulkmenos“ – režisierius D. Rabašauskas.

Informacija atnaujinta: Tuesday January 17th, 2017