Katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis

Prof. dr. Vidmantas Mačiulskis
address_20_01 K. Donelaičio g. 5, 92144 Klaipėda
phone_20 (8 46) 39 87 11
fax_20 (8 46) 39 87 02
email_20 sk.ma@ku.lt

Šokio katedra – viena brandžiausių Menų akademijoje bei visame Klaipėdos universitete, sudaryta 2014 m. sujungus dvi – Choreografijos ir Sportinių šokių – katedras.

Tai – vienintelė katedra Lietuvoje, siejanti šokio tradiciją ir dabartį, lietuvių tautinį,  šiuolaikinį ir sportinį šokį. Dabar Šokio katedra kuruoja tris studijų programas: Šokio meno ir Sportinių šokių pirmosios pakopos (bakalauro – nuolatinių studijų, 4 m.) ir Choreografijos antrosios pakopos (magistrantūros – nuolatinių studijų, 1,5 m.). Studentai turi galimybę pasirinkti gretutines pedagogikos studijas.

Choreografijos katedra buvo įkurta 1967 m. tuometiniame Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos fakultete, 1971 m. rudenį ji buvo perkelta į Klaipėdoje steigiamą Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos fakultetą, kuris vėliau priklausė Vilniaus konservatorijai, paskui – Lietuvos muzikos akademijai, o 1995 m. integravosi į Klaipėdos universitetą.

Daugelį metų 1967–1990 katedrai vadovavo jos įkūrėjas prof. Juozas Gudavičius, 1990–1997 m. – lekt. Juozas Januška, 1997–2010 m. – doc. Tulia Zinčiukienė, 2010–2016 m. – doc. Violeta Milvydienė, o nuo 2016 m. vedėjo pareigas eina prof. dr. Vidmantas Mačiulskis.

Per 50 darbo metų Choreografijos studijas baigė: 46 bakalaurų laidos (716 studentų), 10 magistrantų laidos (38 studentai), 1 neakivaizdininkų laida (17 studentų), iš viso – 771  absolventai.

Katedros absolventai sėkmingai dirba kūrybinį, pedagoginį bei organizacinį darbą kultūros ir švietimo įstaigose, vadovauja mėgėjiškiems bei profesionaliems kolektyvams, įvairių šokio žanrų studijoms, rengia meninius projektus, kuria koncertines programas. Rengia šokio specialistus pasaulio lietuvių, moksleivių, Baltijos šalių studentų „Gaudeamus“ dainų šventėms. Tarp jų – daug žinomų Lietuvos choreografų, baletmeisterių, žymių kolektyvų ir studijų vadovų.

Katedroje vykdoma Socrates/Erasmus programa, organizuojami įvairūs meistriškumo kursai, konkursai ir seminarai, teorinės-metodinės konferencijos bei praktikumai, vykdoma meninė – kūrybinė ir koncertinė – veikla. Savo praktinius įgūdžius studentai gali tobulinti Klaipėdos universiteto Menų akademijos studentų tautinio meno ansamblyje „Vytinė“ (šokių grupės vad. prof. dr. V. Mačiulskis), Šokio katedros šiuolaikinio šokio grupėje „In Signum“ (vadovė doc. A. Sarulienė).

Katedroje saugomi žymaus Lietuvos choreografo prof. Juozo Lingio asmeninis ir JAV lietuvių tautinių šokių vadovų Liudo ir Aleksandros Sagių išeivijos archyvai. Choreografinio folkloro kabinete sukaupta ir susisteminta studentų ir katedros dėstytojų visoje respublikoje folkloro ekspedicijų metu surinkta medžiaga, kurios nuolat pildomą skaitmeninę versiją rasite čia:

Prof. Juozo Lingio bei JAV lietuvių tautinių šokių vadovų Liudo ir Aleksandros Sagių išeivijos archyvai

Šiuo metu katedroje dirba: prof. dr. V. Mačiulskis, doc. V. Milvydienė, doc. A. Sarulienė, lekt. S. Žilinskienė, asist. A. Krasauskaitė-Berulė, asist. D. Mockuvienė, asist. I. Kuznecova-Beleškienė, asist. D. Berulis, asist. D. Palubinskaitė. Dėstant studijų programų dalykus, akompanuoja: vyr. koncertmeisterės – N. Lantuchova ir R. Zavadskytė, 2 koncertmeisterės – V. Navickienė ir B. Uščinaitė. Kostiumininkė– J. Baranova, administratorė – T. Murauskienė.

Sportinių šokių programa

Pramoginio šokio katedra įkurta 1990 metais, 1996 metais pervadinta į Sportinių šokių katedrą.Nuo 2014 m. liepos 1 d. – Šokio katedra, Sportinių šokių specializacija. Nuo įkūrimo iki 2007 metų rugsėjo jai vadovavo profesorė Ona Skaistutė Idzelevičienė. 2007 – 2014 metais katedros vedėjas – profesorius Romaldas Idzelevičius. Sportinį šokį kasmet studijavo  50-60 studentų (maždaug po 10-12 studentų kurse). Dėstomas choreografinių dalykų kompleksas: lietuvių liaudies šokis, klasikinis šokis, folklorinis, istorinis, kitų tautų liaudies sceninis šokis, choreografijos istorija, šokio kompozicija. Specializacijos dalykus – Lotynų Amerikos šokius, klasikinius sportinius šokius, šiuolaikinio šokio pagrindus, sportinių šokių mokymo metodiką, konkursų vedimo metodiką ir kt. – dėsto Sportinių šokių katedros pedagogai: prof. S. Idzelevičienė, prof. R. Idzelevičius, doc. A. Soraka, lektoriai P. Sangavičius, I. Stankevičienė, asistentė  J. Laivytė-Kvasienė.

Informacija atnaujinta: Tuesday August 29th, 2017