Menų akademija » Menų akademijos struktūra » Prof. J. Lingio archyvas

Prof. Juozas Lingys

Prof. Juozo Lingio archyvo dovanojimo aktas

Juozas Lingys gimė 1919 m. sausio 1 d. Šakių raj. Gyliškių kaime valstiečių šeimoje.

 • 1931-1938 m. mokėsi Šakių Žiburio gimnazijoje.
 • 1938-1940 m. J. Lingys studijuoja humanitarinius mokslus Kauno universitete.
 • 1940-1943 m. – Vilniaus universitete.
 • 1941 m. spalio 16 d. J. Lingys priimamas į Valstybinį dainų ir šokių ansamblį (dab. „Lietuva“) šokėju.
 • 1946 m. J. Lingys paskiriamas Valstybinio liaudies dainų ir šokių ansamblio („Lietuva“) vyr. baletmeisteriu ir tas pareigas ansamblyje ėjo iki 1982 m.
 • 1948-1950 m. vadovavo Vilniaus universiteto šokių kolektyvui.
 • 1952-1953 m. dėstė Vilniaus 10-metėje muzikos mokykloje (dab. M.K.Čiurlionio meno mokykla).
 • 1958-1964 m. dėstė Vilniaus kultūros mokykloje.
 • 1967-1979 m. dėstė Vilniaus pedagoginio instituto (perkėlus į Klaipėdą – Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų- dabar Klaipėdos universiteto) choreografijos (dabar Šokio) katedroje. Dėstydamas čia jis pats gavo baletmeisterio diplomą.
 • 1978 m. Juozui Lingiui buvo pripažintas profesoriaus vardas.
 • Prof. Juozas Lingys mirė 1984 m. gruodžio 16 dieną.

Visas kūrybinis J. Lingio gyvenimas susijęs su Lietuvos valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“, kuriam jis atidavė 40 metų. Čia gimė beveik visi jo šokiai. Kūrėjo darbui Juozas Lingys ruošėsi labai rimtai, jam padėjo įgimtas talentas ir filosofinis išsilavinimas. Važinėdamas su liaudies ansambliu po Lietuvą, jis visur ieškodavo pagyvenusių žmonių ir užrašinėjo iš jų senus liaudies šokius ir ratelius. Būdamas Vilniuje, nuolatos lankėsi Lietuvių tautosakos rankraštyne ir užsirašė (kopijavo) beveik visą ten sukauptą liaudies choreografinę ir paprotinę medžiagą.

1983 m. prof. Juozas Lingys sukauptą savo asmeninį archyvą padovanojo Choreografijos (dabar KU Šokio katedrai).

Prof. J. Lingio archyvą sudaro per tūkstantis leidinių apie Lietuvos praeitį, senovės žmonių gyvenimą ir papročius. Rūpestingai sukaupti senieji ir dabartiniai lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų leidiniai, tęstiniai tautosakos darbų komplektai, knygos apie pasaulio tautų šokio meną.  Tarp jų prof. J. Lingio rankraščiai –  medžiaga lietuvių liaudies papročių, folklorinio šokio, lietuvių tautinio šokio istorijos paskaitoms, kruopščiai perrašyta profesoriaus ranka. Archyvo fondą papildo dainų ir šokių liaudies ansamblio „Lietuva“ koncertų programos, nuotraukos, prof. J. Lingio dovanotos margaspalvės juostos, suvenyrai.

J. Lingys daugelį metų susirašinėjo su Klivlendo (JAV) lietuvių tautinių šokių ansamblio „Grandinėlė“ vadovais Liudu ir Aleksandra Sagiais. Būtent šis ansamblis garsino Lietuvos vardą ir lietuvišką šokį visame pasaulyje. Visose „Grandinėlės“ ansamblio programose galėjai matyti naujausius J. Lingio Lietuvoje sukurtus šokius. Archyve saugoma profesoriaus Juozo Lingio ir išeivijos vadovų Liudo ir Aleksandros Sagių asmeniniai laiškai, kuriuose aptariami tuo metu naujausi J. Lingio kūrybiniai darbai bei įžvalgos apie lietuvių sceninį ir liaudies šokį, jo sklaidą Lietuvoje ir išeivijoje.

Su prof. Juozo Lingio vardu susijusi visa liaudiškoji sceninė lietuvių choreografija, jo dėka lietuvių tautinis šokis tapo savarankiška meno šaka.

Visi besidomintis lietuvių tautiniu šokiu, liaudies papročiais ir etnochoreografine liaudies medžiaga gali susipažinti Klaipėdos universiteto Menų akademijos Šokio katedroje saugomame prof. Juozo Lingio archyve.

Informacija atnaujinta: Sunday October 23rd, 2016