Katedros vedėja doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė

Doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė
address_20_01 K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
phone_20 (8 46) 39 87 34
fax_20 (8 46) 39 87 02
email_20 mk.ma@ku.lt

1972 m. tuometinės Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įsikūrusi Instrumentinės muzikos katedra per  trumpą laiką išaugo į 8 savarankiškas katedras:  Muzikos pedagogikos, Fortepijono,  Chorinio dirigavimo,  Dainavimo,  Styginių ir pučiamųjų muzikos, Liaudies muzikos, Džiazo muzikos, Muzikos teorijos ir istorijos. Kiekviena iš šių katedrų per daugiau kaip 3 dešimtmečius nuėjo turtingą ir kūrybingą kelią, nuveikė  nemažai prasmingų darbų, pelnytai gali didžiuotis pedagogų ir mokslininkų  pasiekimais, išleido visą būrį specialistų, sėkmingai dirbančių Lietuvos miestuose ir užsienyje. Mažėjant studentų skaičiui ir vykstant  struktūrinėms reformoms, 2012 m. muzikinės katedros susijungė į 3 katedras: Instrumentinės muzikos, Vokalinės muzikos ir Muzikos teorijos ir pedagogikos, 2015 m. – į vieną  Muzikos katedrą. Joje veikia du skyriai – Atlikimo meno (studijų programų vadovas doc. Algis Kilis) bei Muzikos teorijos ir pedagogikos (studijų programų vadovė prof. Rūta Girdzijauskienė). 2015-2016 mokslo metais katedrai vadovavo prof. Vytautas Tetenskas. 2016 m. katedros vedėja išrinkta doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė.

Muzikos katedroje vykdomos 2 pagrindinių (bakalauro) studijų  programos: Muzikos pedagogika ir Atlikimo menas (su gretutine Muzikos pedagogika),  turintis 6 specializacijas: dainavimas (kuratorė prof. V. Vadoklienė), chorvedyba ir vargonininkavimas (kuratorė doc. J. Kiaulakytė), fortepijonas (doc. J. Karosaitė), styginių ir pučiamųjų muzika (doc. M. Bačkus), liaudies muzika (prof. V. Tetenskas), džiazo ir populiarioji muzika  (doc. A. Kilis). Katedroje vykdomos 3 magistrantūros studijų programos: Atlikimo menas: 5 specializacijos – dainavimas, chorvedyba ir vargonininkavimas, styginių ir pučiamųjų muzika, liaudies muzika, džiazo ir populiarioji muzika;  Muzikos pedagogika, Fortepijono pedagogika. Katedroje dirba 44 pedagogai, 2 moksliniai darbuotojai, 11 koncertmeisterių.

Atsinaujinusi Muzikos katedra, kurdama naujas tradicijas, tęsia buvusių katedrų pradėtus projektus  ir organizuoja svarbiausius tradicinius renginius: Vasaros  menų akademiją, Tarptautinius studentų ir moksleivių kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursus, E.  Kardelienės vokalistų konkursą, džiazo dainininkų  „Jazz voices” konkursą, KU kūrybines olimpiadas, dirigavimo konkursus,  studentų festivalius, tematinius koncertus, muzikos pedagogų konferencijas ir seminarus, dalyvauja rengiant tarptautines ir respublikines moksleivių muzikos olimpiadas, projekto „XXI a. menas ir švietimas” forumus, Dainų šventes, Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalius ir kt. Pastaraisiais metais katedros studentai  tris kartus pelnė pirmas vietas tarptautiniame konkurse „American protege” ir koncertavo Niujorko Carniege hall salėje; jie nuolat dalyvauja ir laimi laureatų vardus tarptautinio forumo „Muzikos atlikimas ir pedagogika” konkursuose Lietuvoje, Ukrainoje, Austrijoje, Italijoje, Suomijoje, Portugalijoje; studentai tapo laureatais „Muzite“ konkurse Bulgarijoje, Città di Barletta, Italijoje,  konkurse-festivalyje „Renaissance” Armėnijoje, P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurse ir kt. Studentai koncertuoja su Klaipėdos muzikinio teatro  orkestru Jaunųjų talentų festivalyje, dalyvauja pedagogų klasių koncertuose, Klaipėdos universiteto ir Menų akademijos renginiuose, kituose projektuose.

Pagal Erasmus mobilumo programą katedra bendradarbiauja su daugiau kaip 20 užsienio aukštųjų muzikos mokyklų: vyksta studentų ir pedagogų mainai, rengiami bendri koncertai, festivaliai.

Muzikos katedros mokslininkai inicijuoja tarptautinius projektus, dalyvauja partnerių projektuose, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, dalyvauja seminaruose.  Katedros  menininkai kaip solistai,  ansamblių dalyviai bei kolektyvų vadovai koncertuoja daugelyje pasaulio šalių, dalyvauja tarptautiniuose konkursuose,  veda meistriškumo kursus, dalyvauja tarptautinių ir respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbe  Lietuvoje  bei  užsienyje.

Informacija atnaujinta: Monday December 19th, 2016