KU Menų akademijos (buvusio KU Menų fakulteto) istorijos pradžia 1971 m., kai buvo įsteigtas Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Klaipėdos Muzikos fakultetas. Prasidėjus sparčiai plėtrai – fakultetas peraugo į du fakultetus. 1975 m. šis darinys įjungiamas į Lietuvos konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) sudėtį, o 1979 reorganizuojamas į tris fakultetus. 1995 m., įjungus į Klaipėdos universiteto sudėtį, jie tampa Menų fakultetu, o nuo 2015 metų rugsėjo 1 d. – KU Menų akademija.
 Per šį, kiekybės ir kokybės augimo ženklais pažymėtą laikotarpį, kaupėsi gausi meninės, mokslinės, pedagoginės bei visuomeninės veiklos faktus liudijanti medžiaga. Po fakulteto 25-mečio proga surengtos gausios parodos, tuometinis dekanas, doc. Robertas Varnas ir bendraminčiai, sumanė įkurti muziejų. Šį sumanymą įgyvendinti ir muziejui vadovauti buvo pavesta buvusiam dekanui, prorektoriui, doc. Vytautui Blūšiui. Jis suprojektavo bei su Ūkio dalies pagalba įrengė tam skirtą patalpą, sumontavo baldus. 1998 m. gruodžio 22 d. įvyko muziejaus atidarymas ir pirmosios ekspozicijos peržiūra.
 Muziejuje eksponuojama koncertų ir kitokių renginių afišos, programos, nuotraukos, padėkos, suvenyrai, meninės kūrybos įrašai. Didelę dalį eksponatų, tarp jų ir unikalią, didelės apimties filmuotą medžiagą,  dėl vietos stokos tenka saugoti fonduose.
 Kita muziejaus veiklos sritis – fotostendai, parodos, proginės ekspozicijos, kuriose naudojama specialiai surinkta ir muziejaus fonduose esanti medžiaga. Dažniausiai visa tai, eksponuojama Menų akademijos centrinių rūmų trečio ir ketvirto aukšto bendrosiose erdvėse.
 Muziejus prisideda ir prie kitų padalinių – bibliotekos, Menų akademijos katedrų organizuojamų renginių, atsiliepia į su Klaipėda ar Lietuva susijusių menininkų ar meninių reiškinių paminėjimo programas.
Muziejaus lankytojai čia susipažįsta su Menų akademijos istorija, įvairių laikotarpių svarbiausiais jos veiklos faktais, gali pasinaudoti čia sukaupta dokumentine ir kitokia medžiaga. Svečių knygoje esantys įrašai byloja turiningą Menų akademijos veiklą ir prasmingą muziejaus misiją.
Informacija atnaujinta: Friday October 21st, 2016