LT   |   EN      Mano KU   |   
Lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams

INTENSYVŪS KONTAKTINIAI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI UKRAINIEČIAMS – MOKYTOJAMS, STUDENTAMS, DĖSTYTOJAMS, MOKSLININKAMS

Kviečiame Ukrainos piliečius į intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros kursus Klaipėdos universitete.

Kam skiriama: valstybinių Ukrainos ar Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų mokytojams, studentams, dėstytojams, mokslininkams, dėl karinių veiksmų Ukrainoje atvykusiems į Lietuvą po 2022-02-24 (arba ketinantiems atvykti), siejantiems savo ateitį su Lietuva ir tuo tikslu norintiems įgyti lietuvių kalbos pagrindus, taip pat daugiau sužinoti apie Lietuvą ir jos kultūrą.

Kursų trukmė ir apimtis: 2022 m. gegužės 18 – liepos 15 d., iš viso 78 kontaktinės akademinės valandos kalbos pamokų, 3 kartus per savaitę suderintu laiku.

Kursų vieta: Klaipėdos universiteto centrinis miestelis, Herkaus Manto g. 84.

Kursų lygis ir sertifikatai: kviečiame mokytis A1 lygio (pradedančiųjų) arba A2 lygio grupėse. Bus mokoma pagal BEKM (bendrąją Europos kalbų mokėjimo) sistemą, orientuojantis į Lietuvoje reikalaujamus kalbos žinių lygius studijoms ar darbui. Sėkmingai baigusieji kursus gaus Klaipėdos universiteto akademines pažymas.

Kultūrinė programa: renginiai su kalbos praktika, ekskursijos po Lietuvą.

Kursų organizatoriai ir dėstytojai kalba ir angliškai, ir rusiškai (pagal poreikį). Bus ir ukrainietė asistentė.

Kursų tęstinumas: iš viso bus organizuojami trys mokymų ciklai: pavasarį, vasarą ir rudenį. Tas pats asmuo gali dalyvauti 3 kartus ir pasiekti aukšto kalbos mokėjimo lygio (B1–B2).

Mokesčiai: visa kursų programa ir mokomoji medžiaga patvirtintiems kandidatams yra NEMOKAMA. Kursus finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Reikalavimai kandidatams:

 • Būti valstybės švietimo įstaigos pedagogu, mokslo ir studijų institucijos studentu, dėstytoju ar mokslo darbuotoju;
 • Būti Ukrainos piliečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje;

Reikalingi dokumentai:

Ukrainos piliečiai, norintys dalyvauti lietuvių kalbos ir kultūros kursuose, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Paraiška (pildyti Čia)
 2. Motyvacinis laiškas;
 3. Dokumentas ar jo kopija, patvirtinanti kandidato statusą (studento pažymėjimo kopija, darbo sutartis, švietimo, mokslo darbuotojo įgytos kvalifikacijos dokumento kopija ar kiti statusą pagrindžiantys dokumentai).

Pastaba: jei neturima aukščiau išvardintų statusą įrodančių dokumentų, galima pateikti šiuos dokumentus:

 • Sutartis su buvusiais darbdaviais; el. pašto susirašinėjimus su darbdaviais, mokslinius darbus ir pan.
 • Laiškus ir kitus įrodymus, kad dalyvis yra priimtas į studijas/darbą, ar kuriame svarstymo etape šiuo metu dalyvauja.
 • Tiems, kurie niekur nedirba, nesimoko ir neturi pilnai dokumentų – būtina pateikti CV su informacija apie paskutinę darbo/studijų patirtį, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, ar kreipėsi į kokią nors instituciją (Lietuvos ar Ukrainos) dėl dokumentų atstatymo, pateikti tokio kreipimosi įrodymą.
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
 2. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas arba galiojantis kelionės dokumentas ar jo kopija, arba kiti dokumentai, suteikiantys teisę atvykti ir būti Lietuvoje, ar jų kopijos. Šių dokumentų išdavimo data turėtų būti ne ankstesnė nei 2022 m. vasario 24 d.

Visais klausimais prašome kreiptis el. paštu lukc.shmf@ku.lt arba telefonu 8 46 398529.

Maloniai kviečiame – Jūs sėkmingai integruositės į gyvenimą Lietuvoje, surasite naujų kontaktų ir galimybių. Taip pat papildysite gausų būrį Klaipėdos universiteto lietuvių kalbos kursų alumnų. Mes dirbame daugiau kaip 20 metų ir išmokėme lietuvių kalbos tūkstančius įvairių tautybių žmonių. Laukiame Jūsų!


Інтенсивні контактні курси литовської мови для українців – викладачів, студентів, вчителів, науковців

Запрошуємо громадян України на інтенсивні курси литовської мови та культури в Клайпедському університеті.

Для кого: для викладачів, студентів, вчителів та науковців державних українських та литовських навчальних закладів і наукових установ, які приїхали до Литви після 24 лютого 2022 року або мають намір приїхати (через воєнні події в Україні), які пов’язують своє майбутнє з Литвою і з цією метою хочуть набути основ литовської мови, а також більше дізнатися про Литву та її культуру.

Тривалість та обсяг курсу: з 18 травня до 15 липня 2022 року, 78 контактних академічних годин мовних занять 3 рази на тиждень в узгоджений час.

Місце проведення курсу: Центральні корпуси Клайпедського університету, вул. Геркаус Манто 84.

Рівень курсу та сертифікати: Запрошуємо на навчання в групах рівня А1 (початківець) та А2. Заняття побудовані за системою CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Загальноєвропейська система мовної компетенції), зосереджуючись на рівні мовних знань, необхідному для навчання чи роботи в Литві. Учасники, які успішно завершать курси, отримають академічні сертифікати Клайпедського університету.

Культурна програма: заходи з мовної практики, екскурсії Литвою.

Організатори курсу та викладачі володіють англійською та російською (лише за крайньої потреби) мовами. Також буде український асистент.

Продовження курсу: Всього буде організовано три цикли навчання: весняний, літній та осінній. Бажаючі можуть брати участь 3 рази і досягти вищого рівня володіння мовою (B1-B2).

Оплата: Уся програма курсу та навчальні матеріали БЕЗКОШТОВНІ для затверджених учасників. Курси фінансуються Фондом підтримки освітніх обмінів.

Вимоги до кандидатів:

 • Бути викладачем, студентом чи вчителем державного навчального закладу або науковим співробітником науково-дослідної установи;
 • Бути громадянами України, які виїхали з України до Литви через воєнні дії Російської Федерації в Україні;

Необхідні документи:

Громадяни України, які бажають взяти участь у курсах литовської мови та культури, повинні подати такі документи:

 1. Заяву (Čia)
 2. Мотиваційний лист;
 3. Документ або його копію, що підтверджує статус кандидата (копію студентського атестата, трудового договору, копію документа про освіту, отриману науковим співробітником кваліфікацію або інші документи, що підтверджують статус).

Примітка. Якщо вищезазначених документів підтвердження статусу немає, можуть бути надані такі документи:

 • Контракт з колишнім роботодавцем; листування електронною поштою з роботодавцем; опубліковані наукові дослідження тощо.
 • Листи та інші докази того, що учасник прийнятий на навчання / роботу або що прийняття зараз розглядається.
 • Для тих, хто не працює, не навчається або не має повних документів, необхідно подати резюме з інформацією про останній досвід роботи/навчання, дату народження, адресу, освіту, або звернутись до будь-якого закладу (литовського чи українського) для відновлення документів, надати підтвердження такої заяви.
 1. Документ, що посвідчує особу, або його копію;
 2. Свідоцтво про реєстрацію іноземця, видане Департаментом міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки не раніше 24 лютого 2022 року. За наявності іншого дійсного документу (чи його копії), що дає право на в’їзд і перебування в Литві, вказана в документі дата в’ їзду повинна бути не раніше 24 лютого 2022 року (наприклад, на печатці митниці).

З усіх питань просимо звертатися до нас електронною поштою lukc.shmf@ku.lt  або за телефоном 8 46 398529.

Ласкаво просимо до нас – ви успішно інтегруєтеся у життя в Литві, знайдете нові контакти та можливості. Ви також станете частиною великої кількості випускників курсів литовської мови Клайпедського університету. Ми працюємо більше 20 років і навчили литовської тисячі людей різних національностей. Ми чекаємо на Вас!