BDAR
Privatumo politika

15-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI

 • 2023-04-19 | Trečiadienis
 • 2023-04-20 | Ketvirtadienis
 • 2023-04-21 | Penktadienis

2023 m. balandžio 19–21 d. kviečiame į 15-ąją nacionalinę jūros mokslų ir technologijų konferenciją JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI

 

KONFERENCIJOS TEMOS

Mėlynosios ir žaliosios technologijos ir inovacijos:

 • išteklius tausojančios, taršą mažinančios, žiedinės ekonomikos principais grįstos technologijos;
 • mėlynosios bioekonomikos vystymo perspektyvos;
 • mokslo rezultatų komercinimo geroji praktika, startuolių iniciatyvos.

Sveika jūros aplinka:

 • jūros ir gėlųjų vandenų ekosistemų funkcionavimas ir biologinė įvairovė;
 • tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga;
 • ekosisteminės paslaugos, ekologinė vandenų ir krantų būklė;
 • nauji metodai jūros aplinkos stebėsenai ir prognozavimui;
 • rekreacinė erdvė ir sveikatinimo potencialas.

 

KONFERENCIJOS DALYVIAI

Mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš mokslo ir studijų institucijų, jūrinio verslo, atsakingų institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir visi besidomintys jūrine tematika.

 

Daugiau informacijos: https://apc.ku.lt/krantai2023