BDAR
Privatumo politika

Informacija apie KU inovacijas

Bendradarbiaudami su verslo ir pramonės įmonėmis, mokslininkai aktyviai plėtoja inovacinius sprendimus per užsakomuosius tyrimus (2014 metais buvo įvykdytos 23 sutartys už daugiau nei 700 tūkst. eurų, 2015 metais – 20 sutarčių) bei kitą veiklą, skirtą mokslo pasiekimų komercinimui.

KU padaliniai (ypač JTGMF) aktyviai naudojasi priemone „Inočekiai LT“, kuri skirta didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (sant. SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Pagal šią priemonę Klaipėdos universitetas 2012 – 2014 m. bendradarbiavo su šiomis įmonėmis: UAB „Hoja Electronics“, UAB „Naviprofa“, UAB „Idea Group“, UAB „Proromsta“, UAB „Koris“, UAB „Hydraulic arsenal“, UAB „Infosta“, UAB „Palangos tiltas“, UAB „Profis“, UAB „IT Uostas“, UAB „Omega Technology“. Aktyviausi inovacijų kūrėjai, bendradarbiaudami su verslu, sėkmingai steigia startuolių įmones ir kuria naujas paklausias technologijas, dažnai susijusias su internetinėmis technologijomis.

Klaipėdos universiteto mokslininkai ir jų grupės dalyvavo nacionalinės Sumaniosios specializacijos strategijos formavimo procese, rengiasi aktyviai dalyvauti jos įgyvendinimo veiklose.

Pastaruoju metu sėkmingai kuriami startuoliai:

Translatio;

Scando;

Solutera;

Inotecha;

Hitmiksas1