BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | lnformatikos mokslai

Techninių informacinių sistemų inžinerija

Priėmimo salygos

Priimami asmenys, turintys:

  • inžinerijos mokslų, informatikos mokslų,  technologijų mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
  • Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

 

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211BX020

Įgyjama kvalifikacija
Informatikos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis.
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    81,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4916 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina