BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitarinių mokslai

Anglų kalba ir kultūrų komunikacija

Priėmimo salygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    68,27 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4096 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių

Pastaba
2022 m. bus vykdomas priėmimas į Anglų ir kita užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina