BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Gamtos mokslai

Jūrų hidrologija

Priėmimo salygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

 • fizinių mokslų, gyvybės mokslų, inžinerijos mokslų, socialinių mokslų, technologijų mokslų, žemės ūkio mokslų ar matematikos mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
 • kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį.
 • Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.
   

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.
 

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
 

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211CX019

Įgyjama kvalifikacija
Fizinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  81,93 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  4916 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Papildoma informacija
Jūrų hidrologija studijų programa buvo atnaujinta vykdant AdapTM Erasmus+ projektą (2017-2021 m.). Programos dalykai ir moduliai pritaikyti  kartu su partneriais  iš užsienio universitetų (Italijos, Graikijos, Slovėnijos ir Egipto universitetais) kuriant tarptautinę magistrų programą „Smart Environment and Climate Change Management (SECCM) „ ir skatinant studentų bei dėstytojų tarptautinius mainus. Plačiau: http://adaptm.eu