BDAR
Privatumo politika

Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2023

Gamtos mokslų sritis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Fizinės geografijos mokslo kryptis

Konkursas planuojamas 2023 m. kovo-balandžio mėn. Skelbiamas 2023 m. Fizinės geografijos mokslo krypties (N 006) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. vasario 6 d. adresu: vita.jusiene@ku.lt 
2022 m. laimėjusios tematikos ir vadovai
2022 m. konkurso taisyklės
Paraiškos forma
2023 m. konkurso taisyklės
Paraiškos forma
Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

 

Humanitarinių mokslų sritis

Filologijos mokslo kryptis

Etnologija

Skelbiamas 2023 m. Filologijos mokslo krypties (H 004) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. balandžio 4 d.
el. paštu: vita.jusiene@ku.lt
Skelbiamas 2023 m. Etnologijos mokslo krypties (H 006) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. kovo 10 d.
el. paštu: vita.jusiene@ku.lt
2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams
2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Istorija ir archeologija

 

Skelbiamas 2023 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties (H 005) vadovų ir tematikų konkursas. 
Dokumentai teikiami iki 2023 m. kovo 10 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

 
2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams
 

Socialiniai mokslai

Edukologija

Skelbiamas 2023 m. Edukologijos mokslo krypties (S 007) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. balandžio 30 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Ekonomika

Konkursas įvykęs. Sekantis 2024 m. planuojamas 2023 m. spalio – lapkričio mėnesį.

2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

 

2023 m. laimėjusios tematikos ir vadovai
2023 m. konkurso taisyklės
paraiškos forma LT
paraiškos forma EN

Politikos mokslai

Skelbiamas 2023 m. Politikos mokslų krypties (S 002) vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. kovo 16 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

Vadyba

Skelbiamas 2023 m. Vadybos mokslo krypties vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. kovo 1 d. el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams
2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma
Prašymo dalyvauti vadovų konkurse forma
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašo forma
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vadovams

Technologijos mokslai

Transporto inžinerija

Skelbiamas 2023 m. Transporto inžinerijos mokslo krypties vadovų ir tematikų konkursas.
Dokumentai teikiami iki 2023 m. kovo 3 d. sistemoje ir el. paštu: vita.jusiene@ku.lt

 
2023 m. konkurso taisyklės
Disertacijos tematikos pristatymo forma