LT   |   EN      Mano KU   |   
Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos akademija

Kursai vyksta nuo sausio mėn. pradžios iki vasario pradžios.
Žiemos kursai Klaipėdos universitete suorganizuoti 7 kartus. Juos rengti paskatino vasaros kursų sėkmė ir potencialių dalyvių pageidavimai. Šiuo metu, 2021 m. sausio mėn. jie itin sėkmingai vyksta nuotoliniu būdu.

Kasdienė kursų kalbos mokymo veikla – tai 2 pamokos rytais, konsultacijos (suderintu laiku). Nuotolinių kursų organizavimo atveju (toliau – nuotoliniai kursai) siūlomos rytinės ir popietinės grupės nuo 15:00 iki 18:30 (kursų dalyviams iš Amerikos kontinento). Kalbos mokymo programa įgyvendinama pagal kursų dėstytojų sudarytą bendrą kalbos mokymo lygių aprašą (nuo A1 iki C1 lygio), jį lanksčiai pritaikant konkrečios grupės poreikiams.
Po pietų ir savaitgaliais vyksta kultūriniai renginiai bei kita programoje numatyta veikla. Nuotoliniuose kursuose kultūrinė programa įgyvendinama nuotoliniu ir mišriu būdu. Kultūrinė programa apima veiklą kursų erdvėje (universitete, miesto muziejuose, mieste bei pajūrio zonose) ir išvykose po Lietuvą. Kursantai supažindinami su Lietuvos istorija ir dabartimi Baltijos šalių kontekste, lietuvių tradicijomis ir papročiais, mokomi lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų. Artimiau su šiuolaikine lietuvių buities ir bendravimo kultūra susipažįstama viešint lietuvių šeimose.
Kultūrinė programa kaskart atnaujinama, įvedama naujų maršrutų, objektų. Tą daryti įpareigoja faktas, jog KU kursuose visada dalyvauja jau buvusių kursų dalyvių. Be jau tradicinėmis tapusių išvykų į Neringą, Mažąją Lietuvą, vykstama ir į keliones (su nakvyne) po visą Lietuvą. Jų metu susipažįstama su Lietuvos istorija, su šalies regionų ypatumais, pagoniškomis ir krikščioniškomis tradicijomis ir paveldu, lankomasi įžymiausiose vietovėse, dainuojamos liaudies dainos, vedamos kalbos praktikos pamokos.
Žiemos mokyklos metu stengiamasi itin daug laiko skirti kalbinei praktikai, komunikacijai, etnokultūriniams renginiams, taip kompensuojant ne visada iškyloms mieste ir gamtoje palankias sąlygas. Be to – lyginant su vasaros kursais – popietiniai ir savaitgalio renginiai vyks kiek anksčiau, nes anksčiau temsta.

Apie lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursus anglų kalba