Leidykla » Parduodamos knygos » Vadyba » Vadyba 1 » Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas ir vadyba

Turinys

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas ir vadyba
Studijų knyga
Rasa Braslauskienė, Aida Norvilienė

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2014
Apimtis : 100 p.
ISBN : 978-9955-18-777-6
Formatas : A5
Viršelis : Minkštu viršeliu

 

Anotacija

Studijų knygoje aptariama vadybos mokslo raida, pristatoma administravimo, vadybos, valdymo, vadovavimo esmė, analizuojami administracijos veiklos principai, organizacijos samprata ir jos valdymo struktūra, darbuotojų funkcijų pasiskirstymo reglamentavimas vadybos teorijoje bei nagrinėjami ikimokyklinių ugdymo įstaigų administravimo ir vadybos ypatumai, analizuojamos vadybinių funkcijų (planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės) taikymo ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, vadovo savybės ir funkcijos, jų vaidmenys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, atskleidžiami komandinio darbo ypatumai. Ši studijų knyga bus naudinga studentams, siekiantiems įgyti naujų profesinių žinių ir gebėjimų, norintiems ugdytis vadybinę kompetenciją: gebėjimą dirbti grupėje/komandoje, gebėjimą panaudoti vadybines funkcijas pedagogo darbe, gebėjimą vertinti savo profesinę ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą. Šioje studijų knygoje pateikiama medžiaga galėtų būti naudinga ugdymo įstaigų vadovams, kurie tiesiogiai atsakingi už įstaigų administravimą ir vadybą, bei dirbantiems pedagogams, kurie planuoja, organizuoja, vadovauja ir vertina ugdymo(si) procesą.

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016