Leidykla » Parduodamos knygos » Teologija » Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija

Turinys

 

Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija
Sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2014
Apimtis : 220 p.
ISBN : 978-9955-18-827-8
Formatas : A5
Viršelis : Kietu viršeliu

 

Anotacija

Antologijoje kartu su vokiškais originalais skelbiamos 45 liuteronų giesmės, priklausančios tai religinei poezijai, kuri užėmė išskirtinę vietą XVIII a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje. Panašaus pobūdžio kūriniai turėjo ypač dominti kunigą Kristijoną Donelaitį (1714–1780), gyvenusį tokiu laiku, kai lietuviškoji poezija, išskyrus šnekamajai tradicijai priklausančias liaudies dainas, dar buvo vien religinė. Būtent todėl jie galėjo prisidėti prie Metų autoriaus poetinės kalbos ir vaizduotės brendimo, palikdami tam tikrus jo kūryboje atsekamus pėdsakus. Antologijos giesmių kontekstas ir vaidmuo aptariami trijuose įvadiniuose straipsniuose, kuriuos parašė autoritetingi lietuvių liuteronų literatūros ir teologinių tradicijų tyrinėtojai Guido Michelini, Žavinta Sidabraitė ir Darius Petkūnas.

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016