Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Darius Petkūnas

KU leidykla
Teologija

Petkunas_2 Rytų Prūsijos liuteroniškoji liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška nuo
Darius Petkūnas

KU leidykla
Teologija

Vaitekunas_2 Tiltai. Mokslo darbai, 2010, Nr. 41. Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas
Stasys Vaitekūnas (vyriaus. redaktorius)

KU leidykla
Teologija

Vaitekunas_3 Vakarų Lietuvos katalikiškoji kultūra IV. Žurnalo „Tiltai“ 2001 m. priedas nr. 6
Stasys Vaitekūnas (vyriaus. redaktorius)

KU leidykla
Teologija

Ramonas Doktrina apie Dievą Trejybę
Arvydas Ramonas

KU leidykla
Teologija

Krikščioniškosios kultūros trajektorijos, TILTAI. priedas: mokslo darbai 2013, Nr. 44
Arvydas Ramonas, Stasys Vaitekūnas (Redaktoriai ir sudarytojai)

KU leidykla
Teologija

Puzaras Specialioji moralinė teologija II
Petras Puzaras

KU leidykla
Teologija

Puzaras_2 Specialioji moralinė teologija
Petras Puzaras

KU leidykla
Teologija

Vaitekunas_Ramonas Sielovados, kultūros ir mokslo sankirtos
Sudarytojai ir redaktoriai: Stasys Vaitiekūnas, Arvydas Ramonas

KU leidykla
Teologija

Michelini_2 Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos
Guido Michelini

KU leidykla
Teologija

Krikščioniškosios teologijos, kultūros ir tradicijų versmės, TILTAI. priedas: mokslo darbai 2014, Nr. 45
Arvydas Ramonas, Stasys Vaitekūnas (Redaktoriai ir sudarytojai)

KU leidykla
Teologija

Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija
Sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas

KU leidykla
Teologija

Lithuanian Lutheran Church  During World War Two
Darius Petkūnas

KU leidykla
Teologija

Krikščioniškoji eschatologija. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus
Arvydas Ramonas

KU leidykla
Teologija

Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos. Ugdymo aspektai
Saulius Stumbra

KU leidykla
Teologija

Informacija atnaujinta: Wednesday June 6th, 2018