Leidykla » Parduodamos knygos » Statybos inžinerija » Pajūrio regiono Statybos inžinerijos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimas

Turinys

 

Pajūrio regiono Statybos inžinerijos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimas
Mokomoji knyga
Jevgenija Rutė, Michail Samofalov

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2018
Apimtis : 132 p.
Formatas : A5
Viršelis : Minkštu viršeliu

 

Anotacija

Mokomojoje knygoje pateikiama pajūrio regiono statybos inžinerijos bakalauro studi-jų baigiamojo darbo rengimo tvarka ir eiga, pateikti sandaros bei apipavidalinimo reikalavimai. Leidinį sudaro: pratarmė, baigiamojo darbo bendrasis rengimo tvarkos skyrius, statinio architektūros, konstrukcijų, statybos darbų technologijos ir kt. spren-dinių pagrindiniai skyriai, apipavidalinimo tvarkos reikalavimų skyrius. Pateiktas studijuojantiesiems naudingas ir gana išsamus informacijos šaltinių sąrašas, priedai. Pratarmėje aprašyti baigiamojo darbo rengimo tikslas ir nauda, paaiškinti aktualūs statinio projektų rengimo klausimai. Bendrosios tvarkos skyriuje nagrinėjama: bai-giamojo darbo rengimo eiga, sudėtis, pateikimas katedrai. Architektūros sprendinių skyriuje pateiktas būtinų duomenų sąrašas, būtinas rengiant statinio akademinio pro-jekto bendrąją, sklypo sutvarkymo ir architektūros dalis. Konstrukcijų skyriuje pateik-ti statinio projekto konstrukcijų dalies aiškinamojo rašto, techninių specifikacijų, inži-nerinių skaičiavimų, brėžinių ir sąnaudų žiniaraščių statybos techninių reglamentų keliami reikalavimai. Statybos darbų technologijos ir kt. sprendinių skyriuje teikiami projekto parengimo statybai, statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės dalių, statybos darbų technologijos projekto, statybos darbų technologinės kortelės rengimo nurodymai. Knygos tekstas paaiškintas brėžinių bei uždavinių sprendimo fragmentais, glaustai aprašytos pastebėtos ankstesnių laidų studentų darbuose dažniausiai pasitaikančios klaidos, leidinio prieduose išdėstyti įprastiniai reikalavimai ir pavyzdžiai. Leidinys skirtas pajūrio regiono statybos inžine-rijos studijų programos nuolatinių ir ištęstinių pirmosios studijų pakopos baigiamųjų metų studentams, ateityje juo galės naudotis ir nuotolinių studijų studentai. Leidinį rekomendavo KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studijų programų komitetas.

Informacija atnaujinta: Wednesday June 6th, 2018