Leidykla » Parduodamos knygos » Sociologija
Socialinių ir humanitarinių mokslų vertinimo praktikos Lietuvoje
Aldis Gedutis, Liutauras Kraniauskas

KU leidykla
Sociologija

Kraniauskas Klaipėdos diskursai 1990–2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija
Liutauras Kraniauskas, Aldis Gedutis, Arūnas Acus, Sigita Kraniauskienė, Jolita Viluckienė, Eduardas Spiriajevas

KU leidykla
Sociologija

Kavaliauskiene Pažintis su profesija
Vanda Kavaliauskienė

KU leidykla
Sociologija

Acius Socialinio elgesio nukrypimų sociologija
Arūnas Acius, Liutauras Kraniauskas

KU leidykla
Sociologija

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016