Leidykla » Parduodamos knygos » Socialiniai mokslai » Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos

Turinys

 

Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos
Straipsnių rinktinė
Jaroslav Dvorak (sudarytojas)

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Apimtis : 180 p.
ISBN : 978-9955-18-912-1
Formatas : B5
Viršelis : Minkštu viršeliu

Anotacija

Straipsnių rinktinėje „Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos“ nagrinėjamos regionų valdysenos tinklinėje struktūroje apraiškos, kurios pasireiškia stipresnių suinteresuotų veikėjų dalyvavimų. Nors regionų valdysenos dalyvių vertybės gali būti skirtingos, tačiau juos visus vienija bendri sąryšiai, aljansai, regiono darnaus vystymosi įsipareigojimai, regionų sanglaudos galia. Todėl iš esmės savo tyrimais norėjome užfiksuoti dabartį ir nubrėžti ateities tyrinėjimų trajektorijas bei vektorius, kurie leistų suvokti regionų valdysenos fenomeną platesnėje viešosios valdysenos, viešojo valdymo, viešosios politikos ir politikos mokslų perspektyvoje.

Informacija atnaujinta: Monday February 6th, 2017