Leidykla » Parduodamos knygos » Muzikologija » Muzikologija 1
Teorinė partitūros analizė
Loreta Augėnaitė

KU leidykla
Muzikologija

Girdzijauskas Muzikos klausymo metodai
Arvydas Girdzijauskas

KU leidykla
Muzikologija

Vildziuniene Griežtasis polifonijos stilius. Teorija ir praktinės užduotys
Rūta Vildžiūnienė

KU leidykla
Muzikologija

Girdzijauskas2 Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla
Arvydas Girdzijauskas

KU leidykla
Muzikologija

Kilis Džiazo orkestro instrumentai
Algis Kilis

KU leidykla
Muzikologija

Peciuriene Koncertmeisterio klasė
Irena Pečiūrienė

KU leidykla
Muzikologija

Ksaniene Muzikinės kultūros keliais
Daiva Kšanienė

KU leidykla
Muzikologija

Jareckaite Šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos
Stanislava Jareckaitė, Sandra Rimkutė-Jankuvienė

KU leidykla
Muzikologija

Petrosiene Žemaičių kalendorinė tautosaka: užgavėnių dainos
Sud. Lina Petrošienė, Jonas Bukantis

KU leidykla
Muzikologija

Bukantis Valerijos Mizinienės tautosakos rinktinė (su 2 CD)
Sudarytojai: Jonas Bukantis, Lina Petrošienė

KU leidykla
Muzikologija

Informacija atnaujinta: Friday June 3rd, 2016