Leidykla » Parduodamos knygos » Mechanikos inžinerija
Dauksas Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos
Kazimieras Daukšas

KU leidykla
Mechanikos inžinerija

Vidaus degimo variklių darbo proceso parametrai. „Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP“ (T000B140) dalyko laboratorinių darbų metodiniai nurodymai
Sergejus Lebedevas, Paulius Rapalis

KU leidykla
Mechanikos inžinerija

Laivų dyzelinių variklių motoriniai kenksmingų medžiagų emisijos išmetamosiose dujose mažinimo metodai
Sergejus Lebedevas, Justas Žaglinskis

KU leidykla
Mechanikos inžinerija

Informacija atnaujinta: Monday February 6th, 2017