Leidykla » Parduodamos knygos » Filologija » Filologija 1 » Kupiškėnų patarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai

Turinys

 

Kupiškėnų patarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai
Mokslo monografija
Asta Balčiūnienė

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2014
Apimtis : 248 p.
ISBN : 978-9955-18-750-9
Formatas : B5
Viršelis : Minkštu viršeliu

 

Anotacija

Monografijoje tiriami kupiškėnų patarmės intarpiniai ir trumposios šaknies sta kamieno veiksmažodžiai. Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama kupiškėnų intarpinių ir trumposios šaknies sta kamieno veiksmažodžių bendroji charakteristika (aptariami bedrieji morfo(no)logijos, semantikos, leksikos aspektai). Antrojoje dalyje „Veiksmažodžiai su i, u šaknyje“ tiriama šio tipo veiksmažodžių leksika ir morfo(no)logija, formavimosi būdai. Trečiojoje dalyje „Veiksmažodžiai su a, e šaknyje“ tais pačiais aspektais analizuojami veiksmažodžiai su pagrindiniu (pamatiniu) balsių kaitos laipsniu šaknyje. Šie tipai analizuojami atskirose darbo dalyse siekiant išryškinti jų formaliosios struktūros ir formavimosi skirtumus. Monografijos pabaigoje pateikiami priedai, kuriuos sudaro tiriamųjų veiksmažodžių registras bei šaknies inicialės / finalės statistinės lentelės.

Informacija atnaujinta: Thursday June 2nd, 2016