Leidykla » Parduodamos knygos » Etnologija » Kas tai pažino, – atpažintas bus

Turinys

 

Kas tai pažino, – atpažintas bus
Vaizdo medžiaga ir metodinės rekomendacijos sceninėms
folkloro interpretacijoms (2)

Metodinė priemonė
Rūta Grumadaitė-Pabarčienė

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2015
ISBN : 978-9955-18-833-9

 

Anotacija

Pristatomas antrasis serijos Tautosakos tiltais į ateitį leidinys Kas tai pažino, – atpažintas bus. Juo autorė, naudodama pirmojo leidinio formatą, pristato naują turinį, dalijasi praktine patirtimi, kokios gali būti folkloro (ypač žodinės liaudies kūrybos) interpretavimo su jaunais žmonėmis galimybės, naudojant jų gyvenimo aktualijas, patirtis ir naująsias informacines technologijas. Leidinyje galima klausyti, skaityti, matyti įvairių folkloro žanrų pavyzdžius bei jų temines kombinacijas su įvairių laikų autorinės kūrybos ištraukomis. Platus interpretuojamų pavyzdžių laiko diapazonas skatina neužsisklęsti  konkrečios epochos rėmuose ir kūrybiškiau pažvelgti į  folkloro žanrų raišką šiuolaikiniame pasaulyje.

Leidinys galėtų būti naudingas visų ugdymo pakopų atstovams − dėstytojams, studentams, mokytojams lituanistams, folkloro kolektyvų vadovams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, etnokultūros centrų darbuotojams bei visiems, kam įdomi tradicijos ir šiuolaikiškumo dermė.

Informacija atnaujinta: Tuesday June 7th, 2016