Leidykla » Parduodamos knygos » Etnologija » Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga

Turinys

 

Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga
Monografija
Konstantinas Bružas
Parengė, sudarė, pastabas ir įvadinį straipsnį parašė Rimantas Balsys

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2017
Apimtis : 368 p.
Formatas : A5
Viršelis : Kietu viršeliu

 

Anotacija

Ši knyga – galimybė etnologijos, folkloristikos, istorijos, archeologijos, kalbotyros specialistams ir visiems, šiais mokslais besidomintiems, susipažinti su K. Bružo darbais (tiksliau – nedidele dalimi darbų). Tai padėka, donis Žemaitijos šviesuoliui, visą savo gyvenimą be jokio atlyginimo kaupusiam gimtosios žemės dvasios turtus. Tuo tikslu vienas iš knygos skyrių paskirtas atsiminimams apie K. Bružą. Trys pagrindinės šios knygos dalys parengtos remiantis K. Bružo 1969, 1970 ir 1971–1972 m. sudarytais aplankais, saugomais Žemaičių muziejuje „Alka“ bei turinčiais vieną ir tą patį pavadinimą – „Apie tai, kas neturi išnykti“. Knygoje stengiamasi paaiškinti visus žodžius (ir skolinius, ir tarmybes), kurie šiandien bemaž nebevartojami, o jaunesniam skaitytojui jau ir negirdėti. Be šių paaiškinimų, knygoje apstu ir kitokių. Taip stengiamasi skaitytoją supažindinti su platesne aprašomojo reiškinio, įvykio, asmens, papročio charakteristika; parodyti, kuo ypatinga, vertinga, kitoniška K. Bružo užfiksuota medžiaga.

Informacija atnaujinta: Monday June 4th, 2018