Turinys

 

Meteorologija ir klimatologija
Mokomoji knyga
Inga Dailidienė

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2018
Apimtis : 140 p.
Formatas : A5
Viršelis : Minkštu viršeliu

 

Anotacija

Mokomoji knyga sudaryta remiantis Meteorologijos ir klimatologijos pagrindų kurso programa, skirta universitetinių studijų programų studentams. Glaustai pateikiama informacija apie vertikalią atmosferos struktūrą, termiką, oro dinamiką, vandens garus ir atmosferos kritulius, Saulės spinduliuotę, adiabatinius atmosferos procesus, barinius laukus. Supažindinama su sinoptinių žemėlapių sudarymu, meteorologinių reiškinių stebėjimu. Kiekvienos temos pabaigoje pateiktos praktinės užduotys ir savitikros klausimai. Knyga suteiks orų žemėlapių skaitymo ir analizavimo, tam tikros vietovės meteorologinių sąlygų ir jų kitimo tendencijų apibūdinimo įgūdžių, pagilins bendrąsias meteorologijos ir klimatologijos žinias apie atmosferą, litosferą, hidrosferą, biosferą ir antroposferą, sudarančias sąveikaujančias geosistemas, kurios bus naudingos ne tik su gamtos mokslais susijusių studijų programų studentams, bet ir gamtosaugininkams, geografijos mokytojams, ekologams, biologams, laivavedžiams, buriuotojams, jūrų inžinieriams, atsinaujinančiuosius gamtos išteklius naudojantiems technologams, klimato kaitos ar pavojingų reiškinių kaštus vertinantiems ekonomistams, geopolitikams, besidomintiems klimato kaitos procesais ir jų poveikiu žmogaus gyvensenai. Mokomosios knygos teorinė dalis ir praktinės užduotys rengtos remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos meteorologinių stebėjimų metodikomis, Pasaulio meteorologijos organizacijos rekomendacijomis, Lietuvos ir užsienio universitetinių mokyklų darbais bei mokslinėmis publikacijomis.

Informacija atnaujinta: Monday June 4th, 2018