Leidykla » Parduodamos knygos » Edukologija » Edukologija 4 » Projektai mokymosi procese: andragoginės sąveikos optimizavimo aspektas

Turinys

 

Projektai mokymosi procese: andragoginės sąveikos optimizavimo aspektas
Monografija
Jūratė Adomaitienė, Ilona Zubrickienė

KU leidykla
Leidimo nr. : 1
Leidimo metai : 2016
Apimtis : 348 p.
ISBN : 978-9955-18-902-2
Formatas : B5
Viršelis : Kietu viršeliu

 

Anotacija

Monografijoje nagrinėjami projektai suaugusiųjų mokymosi procese: projekto, projektų metodo samprata, paskirtis sistemų dinamikos požiūriu; projektų metodo koncepcija – visapusiškai išsivysčiusios asmenybės įgalinimo metodologinis ir praktinis pagrindimas; projektų metodo didaktiniai požymiai, ypatumai, taikymo principai; projekto procesas, pagrindiniai etapai, strategijos; projekto dalyviai ir jų vaidmenys; motyvuojantys ir iniciatyvumą įgalinantys veiksniai; pateikiama visapusiškai išsivysčiusios asmenybės įgalinimo projektinėje veikloje principinė schema. Metodologiškai pagrindžiama andragoginė sąveika projekte ir jos optimizavimo prielaidos; pateikiama andragoginės sąveikos samprata ir struktūros elementai. Modeliuojama optimali andragoginė sąveika projektinėje veikloje; nagrinėjamos andragoginės sąveikos optimizavimui svarbios prielaidos ir trukdžiai. Nurodomos pagrindinės priežastys, kodėl verta taikyti projektų metodą suaugusiųjų mokymo(si) procese. Monografija skirta visiems, mėginantiems rasti idėjų ugdant visapusiškai išsivysčiusį, visavertį, bendrystės jausmu ir sinerginiu ryšiu tarpusavio santykius grindžiantį visuomenės narį.

Informacija atnaujinta: Monday February 6th, 2017